Startsida Umeå kommun

Lärvux – särskild utbildning för vuxna

Lärvux är till för personer över 20 år som har en funktionsvariation eller förvärvad hjärnskada som gör att man behöver längre tid för inlärning.

Utbildningen syftar till att ge kunskaper och färdigheter motsvarande de som erbjuds på den obligatoriska särskolan eller kurser på nationella och specialutformade program i gymnasiesärskolan.

Vid studiestart gör den studerande och läraren en studieplanering som utgår ifrån varje studerandes behov och intressen. Antagning sker kontinuerligt över året i mån av plats.

Studierna kan kombineras med daglig verksamhet eller arbete.

 

Läs mer om oss
Kontakt

Gunilla Wallmark
rektor
090-16 41 15
070-606 71 61
gunilla.wallmark@umea.se

Inger Edström Dahlgren,
samordnare, särskolan
090-16 12 81
inger.dahlgren@umea.se

Mer information

Läs mer om Lärvux på Skolverkets webbplats:

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.