Startsida Umeå kommun

Inackorderingstillägg

Gymnasieelever, med lång resväg eller lång restid till och från sin folkbokföringsadress, kan välja att bo på studieorten. Det medför oftast högre levnadsomkostnader och man kan då ansöka om bidrag, inackorderingstillägg, till detta.

För att kunna prövas för inackorderingstillägg ska den sökande

  • vara inskriven i gymnasieskola
  • vara folkbokförd hos förälder i kommunen
  • vara mottagen i första hand
  • inte vara äldre än 20 år (man kan beviljas inackorderingstillägg till och med vårterminen det år man fyller 20 år)
  • studera på heltid
  • ha ett avstånd mellan hemmet och skolan på 40 kilometer enkel väg eller vid kortare avstånd ha en sammanlagd restid på minst två timmar och 45 minuter per dag.

Elever som är andrahandsmottagna till gymnasieutbildning i annan kommun omfattas inte av rätten till inackorderingstillägg (förstahandsmottagen kan man endast bli till början av en utbildning).

Detta gäller dig som är elev på en kommunal gymnasieskola.

Vänd dig till CSN om du studerar vid en fristående gymnasieskola

Belopp per månad (september till maj)

Reseavstånd km

Belopp

Kommentar

0–174

1 510 kr

(1/30 av prisbasbeloppet år 2018)

175–599

1 770 kr

 

600–899

1 980 kr

 

900–1 299

2 160 kr

 

1 300–>

2 350 kr

 

 

Inackorderingstillägg utbetalas med fyra utbetalningar under höstterminen, och fem utbetalningar under vårterminen. Totalt nio utbetalningar under läsåret september till maj.

Observera även att ansökan görs för ett läsår i taget. Du behöver därför göra en ny ansökan inför varje nytt läsår.

Vid ändrade förhållanden

För att undvika återkrav är det viktigt att du anmäler eventuella förändringar som påverkar inackorderingstillägget. Till exempel studieavbrott, ändrad folkbokföringsadress eller om inackorderingen upphör.

Kom ihåg!

Inackorderingstillägg och resetillägg för dagliga resor, exempelvis busskort, kan inte utgå samtidigt. Alltså kan en elev aldrig beviljas både inackorderingstillägg och resetillägg och busskortet måste lämnas igen till skolan innan inackorderingstillägg beviljas.

Kontakt

Helene Hopfgarten
handläggare
090-16 12 79
helene.hopfgarten@umea.se

Hur söker jag inackorderingstillägg?

Ansökan inackorderingstillägg

Obs! Läs informationen om inackorderingstillägg här till vänster innan du fyller i formuläret. Ansökan kan undertecknas på två sätt;
e-signering eller för hand.

Vid e-signering kan ansökan skickas in elektroniskt.

Ladda ner ansökningsblankett (pdf)

Alternativt kontakta handläggare på Utbildningskontoret så får du en blankett hemskickad. Se nedan.

Skicka ansökan till:

Umeå kommun, Utbildningskontoret
901 84 Umeå

Handläggningstider

Handläggning av ansökningar inför nästa läsår påbörjas månadsskiftet augusti/september.

Ansök hos andra kommuner

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.