Startsida Umeå kommun

Rutiner vid inställd skolskjuts på grund av trafikstörningar

Var alltid uppmärksam på varningar för halt väglag eller andra trafikstörningar via media. Länstrafiken lägger ut trafikinformation på sin hemsida och har ett nummer man kan ringa. För taxi finns också hemsida och nummer för mer information. Här nedan är rutiner för vårdnadshavare och skolans personal vid inställda skolskjutsar.

Om eleven blir hemma på grund av inställd skolskjuts

Vårdnadshavaren behöver meddela skolan om eleven blir hemma när vårdnadshavaren inte kan lösa transporten på annat sätt.

Rutiner och ansvar vid inställds skolskjuts efter skoldagens slut

Ifall skolskjuts måste ställas in efter skoldagens slut ansvarar rektor för att personal finns kvar på skolan till dess alla elever har hämtats. Vid inställd skolskjuts efter skoldagens slut är det är vårdnadshavares ansvar att ordna skjuts för eleven.

Rektor, eller annan utsedd person, informerar skolans personal och föräldrar om beslut att hålla skolan öppet längre.

Om tur inte går vanlig sträckning med anledning av trafikstörning och elever därför inte kan lämnas vid ordinarie hållplats stannar eleven på skolan tills vårdnadshavare kan ordna skjuts hem.

Mer information

För buss
Se Länstrafikens hemsida under Trafikinfo för information om inställda bussturer
eller ring 0771-100 110. Information om trafikstörningar finns även via SMS.

För bil
Se Transcalls (Taxis beställningscentral) hemsida
eller ring 090-18 18 18.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.