Startsida Umeå kommun

Nivåtest

Nivåtest är till för dig som planerar att studera på vuxenutbildningen och är osäker på vilken nivå du ska börja.

Nivåtesten tar unge­fär två timmar. Ta med dig giltig legitimation!

Du kan göra nivåtest för;

  • svenska
  • svenska som andraspråk
  • matematik
  • engelska.

Du får göra ett nivåtest om du;

  • vill påbörja studier och saknar betyg i ämnet
  • vill påbörja en yrkesutbildning men inte har den formella behörigheten som krävs för utbildningen
  • har ofullständiga betyg från grundskolan
  • är folkbokförd i Umeå kommun.

Du kan inte göra ett nivåtest i ett ämne som du just nu läser inom vuxenutbildningen. Först efter tre månader kan du göra ytterligare ett nivåtest i ämnet.

Obligatorisk anmälan till nivåtest via länk. Ta med giltig legitimation!

Testet är datorbaserat och tar 2–3 timmar. Läs mer om nivåtester.

Om du ska testa dig i matematik kan du förbereda dig genom att göra vissa repetitionsövningar. Se länk i särskild ruta.

Efter testet

Testresultatet är inget betyg, utan en rekommendation på vilken nivå du bör studera. Inom en vecka efter testet blir du kontaktad av en studievägledare på Viva vägledning för information om resultat och studieplanering.

Tider för nivåtester

Plats: Lärlingsgatan 21, sal K7

Tid

Ti 30 oktober

08.30

Ti 13 november

08.30

Ti 27 november

08.30

 

Obligatorisk anmälan nivåtest

Fyll i anmälningsblanketten i länken. Välj det ämne du vill göra nivåtest i och datum för test. Sedan fyller du i alla personupp­gifter samt kontaktuppgifter.

Länk till anmälan för nivåtest

Repetition i matematik

Material för matematik:

www.matteboken.se

Dyslexi eller liknande

Om du har dyslexi eller koncentra­tionssvårigheter och behöver extra tid för att göra testet, kontakta oss i förväg via 090-16 17 20.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.