Startsida Umeå kommun

Skolinspektionen ger tummen upp till vuxenutbildning

Skolinspektionen har utfört en tillsyn av vuxenutbildningen i Umeå kommun under våren 2017. Tillsynen har gällt det samlade ansvarstagandet för utbildningen, inom skolformen vuxenutbildning.

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet för att se att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där samtliga elever når minst godkänt i alla ämnen.

Vid tillsynen har det framkommit att Umeå kommun uppfyller författningarnas krav inom de arbetsområden som granskats. Skolinspektionen slutför i och med det tillsynen av vuxenutbildningen.

Vuxenutbildningen i Umeå kommun består av totalt nio utbildningsanordnare varav en av dessa är Viva komvux som bedrivs i kommunens egen regi.

Komvux i extern regi sker hos åtta olika utbildningsanordnare. Av dessa är det fem anordnare som bedriver utbildning på distans : Hermods, MiRoi, Jensen Education, Teknikutbildarna och MoA. Utbildningsanordnarna Movant, Astar och Eductus bedriver yrkesutbildning på plats i Umeå.

Vägledningsenheten har studie- och yrkesvägledare som ansvarar för infor­mation ut mot allmänheten. De arbetar också med information och studie- och yrkesvägledning inför och under studier inom vuxenutbildningen.

Undervisning i svenska för invandrade (Sfi) erbjuder flexibla undervisnings­former i form av distanskurser, kvällskurser och schemalagda dagkurser.

Skolinspektionen har även har genomfört granskningar inom gymnasieskolan på bland annat lärlingsutbildningen och språkintroduktion.

Kontakt

Jeanette Haglund
enhetschef/rektor
090-16 49 42
mejl 

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.