Startsida Umeå kommun

Utdrag ur betygskatalog/samlat betygsdokument från vuxenutbildningen

Här beställer du utdrag ur betygskatalog/samlat betygsdokument från dina studier inom Umeå kommuns vuxenutbildning (gäller grundläggande eller gymnasial vuxenutbildning). Gör din beställning senast en vecka innan du vill hämta betyget.

Har du läst klart alla poäng som krävs till din gymnasieexamen eller ditt slut­betyg och vill ha betyg utfärdat, görs beställningen via formuläret. Du kan även kontakta den studievägledare som du har gjort din studieplanering med.

Beställningsformulär





Var vill du hämta ditt betyg? * (obligatorisk)
Multiple selection



Viktig information

OBS! Gäller endast betyg/utdrag från vuxenutbildningen.För beställning av tidigare gymnasie­betyg – vänd dig direkt till den gymnasieskola du läste vid.

Betyg till UHR
  1. Betyg satta efter 1 januari 2012 skickas automatiskt till UHR, du behöver därför inte själv skicka in någon kopia av detta betyg.
  2. Betyg satta före 1 januari 2012 måste du själv skicka in en kopia av till UHR.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.