Startsida Umeå kommun

Gymnasieexamen

Om du vill slutföra din gymnasieutbildning här på vuxenutbildningen kan du välja mellan att läsa mot en Yrkesexamen eller en Högskoleför­beredande examen. En examen ska innehålla 2 400 poäng varav 2 250 poäng måste vara godkända.

Högskoleförberedande examen ger grundläggande behörighet till högre studier. Den som väljer att läsa mot en Yrkesexamen och vill ha grund­läggande behö­righet måste i sin plan mot en Yrkesexamen välja att läsa till kurserna svenska 2/SAS 2 100 poäng, svenska 3/SAS 3 100 poäng och engelska 6 100 poäng.

Vi rekommenderar alla som ska läsa mot en gymnasieexamen att göra en studieplanering tillsammans med en av oss studievägledare på Viva väg­ledning. Det kan vara svårt att själv läsa sig till exakt vilka kurser som måste ingå i en viss examen.

Oavsett om du väljer att läsa mot en Högskoleförberedande examen eller mot en Yrkesexamen så måste du välja att inrikta din examen och de kurser du läser mot ett specifikt gymnasieprogram. Det program du väljer att läsa mot styr vilka typer av kurser du ska läsa.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.