Startsida Umeå kommun

Stödteamet Viva komvux

Stödteamet för Viva komvux elever har till uppgift att hjälpa elever som behöver stöd för att klara sina studier. Stödet kan till exempel handla om anpassningar vid prov, lånedator, inläst material och olika typer av stöd av specialpedagog, speciallärare, kurator och SYV.

Stödteamet hjälper dig för att du lättare ska klara av dina studier:

● Provanpassningar
● Studiematerial
● Studieteknik
● Stödjande samtal
● Specialpedagogiskt stöd
● Studie- och yrkesvägledning

Läs mer om Stödteamet

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.