Startsida Umeå kommun

Ekonomi, studiemedel

Studiemedel består av bidrag och lån och det är Centrala studiestöds­nämnden (CSN) som beslutar om och betalar ut studiestödet. CSN hanterar också återbetalningen av lånen.

Hur mycket studiemedel du får beror på om du studerar på heltid eller deltid och hur många veckor du studerar. För dig som har barn under 18 år finns även tilläggsbidrag att söka.

Om du är arbetslös i åldern 20–24 år kan du ha rätt till det högre bidraget för att slutföra en utbildning på grundskole- eller gymnasienivå.

Mer information och ansökan om studiemedel hittar du på CSN:s webbplats www.csn.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.