Startsida Umeå kommun

Utbildningskontrakt

Målgruppen för Utbildningskontrakt är ungdomar mellan 20 och 24 år som är inskrivna på Arbetsförmedlingen och som saknar gymnasieexamen. Studier på kommunal vuxenutbildning eller folkhögskola kan kombineras med en an­ställning eller andra arbetsmarknadsinsatser på deltid.

Syftet med Utbildnings­kontrakt är att individen ska påbörja eller återgå till studier med målsättning att få en gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper.

Läs mer om Utbildningskontrakt (dokument på www.arbetsformedlingen.se).

Vuxenutbildningen samverkar med Arbetsförmedlingen i arbetet med Utbildningskontrakt.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.