Startsida Umeå kommun

Information till grupper

Grupper som vill veta mer om vuxenutbildningens utbud, studieformer och studieekonomi, är välkomna att kontakta Viva vägledning. För information och förfrågan vuxenutbildningen@umea.se

Fasta informationsträffar

Informationen hålls av studie- och yrkesvägledare och vänder sig både till intresserade blivande elever och och till dig som i ditt arbete kan ha nytta av att veta mer om vuxenutbildningen i Umeå.

Plats: Ungdomstorget, Sveagatan 8

Anmälan till dessa informationsträffar är obligatorisk!

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.