Startsida Umeå kommun

Personal på Viva vägledning

Namn

Titel

Telefon

Anna Rundqvist

utbildningssekreterare

090-16 54 56

Ann-Catrin Lindström

studie- och yrkesvägledare

090-16 30 32

Carin Åsberg

studie- och yrkesvägledare

090-16 54 84

Elisabeth Göransson

studie- och yrkesvägledare

090-16 11 58

Evelin Örteliuis (tjl)

studie- och yrkesvägledare

090-16 11 44

Karin Holmberg

utbildningssekreterare

090-16 54 82

Laila Edström

studie- och yrkesvägledare

090-16 41 37

Malin Haji Taheri 

studie- och yrkesvägledare

090-16 26 16

Malin Wiklund

studie- och yrkesvägledare

090-16 17 22

Margareta Walleij

studie- och yrkesvägledare

090-16 30 51

Maria Åberg

studie- och yrkesvägledare

090-16 36 87

Marlene Strömberg

utbildningssekreterare

090-16 41 12

 

Kontakt

Jeanette Haglund
enhetschef/rektor
090-16 49 42
jeanette.haglund@umea.se
 

Mejl till studie- och yrkes­vägledare vuxenutbildningen@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.