Startsida Umeå kommun

Personal på Viva vägledning

Namn

Titel

Anna Rundqvist

utbildningssekreterare

Ann-Catrin Lindström

studie- och yrkesvägledare

Carin Åsberg

studie- och yrkesvägledare

Elisabeth Göransson

studie- och yrkesvägledare

Evelin Örteliuis (tjl)

studie- och yrkesvägledare

Karin Holmberg

utbildningssekreterare

Laila Edström

studie- och yrkesvägledare

Malin Haji Taheri 

studie- och yrkesvägledare

Malin Wiklund

studie- och yrkesvägledare

Margareta Walleij

studie- och yrkesvägledare

Maria Åberg

studie- och yrkesvägledare

Marlene Strömberg

utbildningssekreterare

 

Kontakt

Jeanette Haglund
enhetschef/rektor
090-16 49 42
jeanette.haglund@umea.se
 

Mejl till studie- och yrkes­vägledare vuxenutbildningen@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.