Startsida Umeå kommun

Flexstudier

Hermods erbjuder handledning måndag–torsdag 17.00–20.00 och kallar denna studieform Flexstudier. Du gör upp din individuella studieplan med Hermods efter antagning, läs mer om flexstudier på Hermods hemsida.

För information och kursplaner på gymnasial nivå, sök ämnet och kursen på Skolverkets webbplats.

Med reservationer för eventuella fel eller ändringar

Kursnamn

Poäng

Ansök senast

Start-datum

Ansök senast

Start-datum

Ansök senast

Start-datum

Engelska 5

100

190117

190218

190221

190325

190328

190429

Engelska 6

100

190117

190218

190221

190325

190328

190429

Engelska 7

100

190117

190218

190221

190325

190328

190429

Matematik 1a

100

190117

190218

190221

190325

190328

190429

Matematik 1b

100

190117

190218

190221

190325

190328

190429

Matematik 1c

100

190117

190218

190221

190325

190328

190429

Matematik 2a

100

190117

190218

190221

190325

190328

190429

Matematik 2b

100

190117

190218

190221

190325

190328

190429

Matematik 2c

100

190117

190218

190221

190325

190328

190429

Matematik 3b

100

190117

190218

190221

190325

190328

190429

Matematik 3c

100

190117

190218

190221

190325

190328

190429

Matematik 4

100

190117

190218

190221

190325

190328

190429

Svenska som andraspråk 1

100

190117

190218

190221

190325

190328

190429

Svenska som andraspråk 2

100

190117

190218

190221

190325

190328

190429

Svenska som andraspråk 3

100

190117

190218

190221

190325

190328

190429

Svenska 1

100

190117

190218

190221

190325

190328

190429

Svenska 2

100

190117

190218

190221

190325

190328

190429

Svenska 3

100

190117

190218

190221

190325

190328

190429

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.