Startsida Umeå kommun

Grundläggande nivå – distans med träffar

Hermods erbjuder handledning måndag–torsdag kl 16–20 och kallar denna studieform Flexstudier. Du gör upp din individuella studieplan med Hermods efter antagning, läs mer på Hermods hemsida.

För information och kursplaner på gymnasial nivå, sök ämnet och kursen på Skolverkets webbplats.

Med reservationer för eventuella fel eller ändringar.

Kurs

Poäng

Ansök senast

Startdatum

Engelska, delkurs 1

100

180823

180924

Engelska, delkurs 2

100

180823

180924

Engelska, delkurs 3

200

180823

180924

Engelska, delkurs 4

200

180823

180924

Matematik, delkurs 1

100

180823

180924

Matematik, delkurs 2

100

180823

180924

Matematik, delkurs 3

200

180823

180924

Matematik, delkurs 4

200

180823

180924

Svenska som andraspråk, delkurs 1

100

180823

180924

Svenska som andraspråk, delkurs 2

200

180823

180924

Svenska som andraspråk, delkurs 3

200

180823

180924

Svenska som andraspråk, delkurs 4

200

180823

180924

Svenska, delkurs 1

100

180823

180924

Svenska, delkurs 2

200

180823

180924

Svenska, delkurs 3

200

180823

180924

Svenska, delkurs 4

200

180823

180924

 

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.