Startsida Umeå kommun

Grundläggande nivå – distans med träffar

Hermods erbjuder handledning måndag–torsdag kl 17–20 och kallar denna studieform Flexstudier. Du gör upp din individuella studieplan med Hermods efter antagning, läs mer på Hermods hemsida.

För information och kursplaner på gymnasial nivå, sök ämnet och kursen på Skolverkets webbplats.

Med reservationer för eventuella fel eller ändringar.

Kurs

Poäng

Ansök senast

Startdatum

Ansök senast

Startdatum

Engelska, delkurs 1

100

181101

181203

181115

190114

Engelska, delkurs 2

100

181101

181203

181115

190114

Engelska, delkurs 3

200

181101

181203

181115

190114

Engelska, delkurs 4

200

181101

181203

181115

190114

Matematik, delkurs 1

100

181101

181203

181115

190114

Matematik, delkurs 2

100

181101

181203

181115

190114

Matematik, delkurs 3

200

181101

181203

181115

190114

Matematik, delkurs 4

200

181101

181203

181115

190114

Svenska som andraspråk, delkurs 1

100

181101

181203

181115

190114

Svenska som andraspråk, delkurs 2

200

181101

181203

181115

190114

Svenska som andraspråk, delkurs 3

200

181101

181203

181115

190114

Svenska som andraspråk, delkurs 4

200

181101

181203

181115

190114

Svenska, delkurs 1

100

181101

181203

181115

190114

Svenska, delkurs 2

200

181101

181203

181115

190114

Svenska, delkurs 3

200

181101

181203

181115

190114

Svenska, delkurs 4

200

181101

181203

181115

190114

 

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.