Startsida Umeå kommun

Grundläggande nivå – klassrumsklasser

Genomförs på Viva komvux. Vissa kurser har kontinuerlig antagning och start. Det betyder att du söker kursen du vill läsa och du blir sedan placerad i en grupp.

Med reservationer för eventuella fel eller ändringar.

Kursnamn

Kurskod

Kurslängd veckor

Ansök senast

Startdatum

Ansök senast

Startdatum

Engelska delkurs 1

GRENGA

10

181115

190114

Engelska delkurs 2

GRENGB

10

190221

190325

Engelska delkurs 3

GRENGC

20

181115

190114

Engelska delkurs 4

GRENGD

20

181115

190114

Engelska delkurs 3

GRENGC

10

181115

190114

190221

190325

Engelska delkurs 4

GRENGD

10

181115

190114

190221

190325

Matematik delkurs 1

GRNMATA

10

181115

190114

190221

190325

Matematik delkurs 2

GRNMATB

10

181115

190114

190221

190325

Matematik delkurs 3

GRNMATC

20

181115

190114

Matematik delkurs 4

GRNMATD

20

181115

190114

Matematik delkurs 3

GRNMATC

10

181115

190114

190221

190325

Matematik delkurs 4

GRNMATD

10

181115

190114

190221

190325

Samhällskunskap

GRNSAM2

10

181115

190114

190221

190325

Svenska som andraspråk delkurs 1

GRNSVAA

10

181115

190114

190221

190325

Svenska som andraspråk delkurs 2

GRNSVAB

10

181115

190114

190221

190325

Svenska som andraspråk delkurs 2

GRNSVAB

20

181115

190114

Svenska som andraspråk delkurs 3

GRNSVAC

10

181115

190114

190221

190325

Svenska som andraspråk delkurs 3

GRNSVAC

20

181115

190114

Svenska som andraspråk delkurs 4

GRNSVAD

10

181115

190114

190221

190325

Svenska som andraspråk delkurs 4

GRNSVAD

20

181115

190114

 

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.