Startsida Umeå kommun

Gymnasial nivå, klassrumskurser

Anordnas av Viva komvux. Kurserna går att söka och börja i mitten av terminen. Med reservationer för eventuella fel eller ändringar. För information och kursplaner på gymnasial nivå, sök ämnet och kursen på Skolverkets webbplats.

Kurs

Kurskod

Kurslängd veckor

Ansök senast

Start-datum

Ansök senast

Start-datum

Ansök senast

Start-datum

Ansök senast

Start-datum

Biologi 1

BIOBIO01

20

1801115

190114

x

x

x

x

x

x

Naturkunskap 1a1

NAKNAK01a1

10

1801115

190114

x

x

x

x

x

x

Naturkunskap 1a2

NAKNAK01a2

10

x

x

x

x

190221

190325

x

x

Naturkunskap 1b

NAKNAK01b

20

1801115

190114

x

x

x

x

x

x

Naturkunskap 2

NAKNAK02

20

1801115

190114

x

x

x

x

x

x

Kemi 2

KEMKEM02

20

1801115

190114

x

x

x

x

x

x

Fysik 1a

FYSFYS01a

20

1801115

190114

x

x

x

x

x

x

Fysik 2

FYSFYS02

20

1801115

190114

x

x

x

x

x

x

Matematik 1a

MATMAT01a

20

1801115

190114

x

x

x

x

x

x

Matematik 1b

MATMAT01b

20

1801115

190114

x

x

x

x

x

x

Matematik 1c

MATMAT01c

20

1801115

190114

x

x

x

x

x

x

Matematik 2a

MATMAT02a

20

1801115

190114

x

x

x

x

x

x

Matematik 2b

MATMAT02b

20

1801115

190114

x

x

x

x

x

x

Matematik 2c

MATMAT02c

20

1801115

190114

x

x

x

x

x

x

Matematik 3b

MATMAT03b

20

1801115

190114

x

x

x

x

x

x

Matematik 3c

MATMAT03c

20

1801115

190114

x

x

x

x

x

x

Matematik 4

MATMAT04

20

1801115

190114

x

x

x

x

x

x

1-5 Matematik 1a

MATMAT01a

10

1801115

190114

190117

190218

190221

190325

190328

190429

1-5 Matematik 1b

MATMAT01b

10

1801115

190114

190117

190218

190221

190325

190328

190429

1-5 Matematik 1c

MATMAT01c

10

1801115

190114

190117

190218

190221

190325

190328

190429

1-5 Matematik 2a

MATMAT02a

10

1801115

190114

190117

190218

190221

190325

190328

190429

1-5 Matematik 2b

MATMAT02b

10

1801115

190114

190117

190218

190221

190325

190328

190429

1-5 Matematik 2c

MATMAT02c

10

1801115

190114

190117

190218

190221

190325

190328

190429

1-5 Matematik 3b

MATMAT03b

10

1801115

190114

190117

190218

190221

190325

190328

190429

1-5 Matematik 3c

MATMAT03c

10

1801115

190114

190117

190218

190221

190325

190328

190429

1-5 Matematik 4

MATMAT04

10

1801115

190114

190117

190218

190221

190325

190328

190429

1-5 Matematik 5

MATMAT05

10

1801115

190114

190117

190218

190221

190325

190328

190429

Engelska 5

ENGENG05

10

1801115

190114

x

x

190221

190325

x

x

Engelska 6

ENGENG06

10

1801115

190114

x

x

190221

190325

x

x

Engelska 7

ENGENG07

10

1801115

190114

x

x

190221

190325

x

x

Historia 1a1

HISHIS01a1

5

1801115

190114

x

x

190221

190325

x

x

Historia 1a2

HISHIS01a2

5

x

x

190117

190218

x

x

190328

190429

Historia 1b

HISHIS01b

10

1801115

190114

x

x

190221

190325

x

x

Samhällskunskap 1a1

SAMSAM01a1

5

1801115

190114

x

x

190221

190325

x

x

Samhällskunskap 1a2

SAMSAM01a2

5

x

x

190117

190218

x

x

190328

190429

Samhällskunskap 1b

SAMSAM01b

10

1801115

190114

x

x

190221

190325

x

x

Svenska 1

SVESVE01

10

1801115

190114

x

x

190221

190325

x

x

Svenska 2

SVESVE02

10

1801115

190114

x

x

190221

190325

x

x

Svenska 3

SVESVE03

20

1801115

190114

x

x

x

x

x

x

Svenska som andraspråk 1

SVASVA01

10

1801115

190114

x

x

190221

190325

x

x

Svenska som andraspråk 2

SVASVA02

10

1801115

190114

x

x

190221

190325

x

x

Svenska som andraspråk 3

SVESVE03

20

1801115

190114

x

x

x

x

x

x

 

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.