Startsida Umeå kommun

Kurspaket: Lärlingsutbildningar

Lärlingsutbildningar sker ute på en arbetsplats där en handledare tillsammans med en lärare planerar och ansvarar för den studerandes utbildning.

Kurstiden varierar beroende av yrkesområde som kan variera mellan 20–80 veckor beroende av yrkesval. Den största delen av utbildningen sker ute på en arbets­plats (lärlingsplats). Tillsammans med skolan genomförs den studerandes studieplan som består av nationella gymnasiekurser.

För dessa utbildningar sker antagning i samarbete med lärlingsplatsen. Utbild­ningarna startar under förutsättning att avtal kan skrivas med företag. Du är välkommen att själv också kontakta vuxenutbildningen med förslag på lärlings­plats!

Med reservation för eventuella fel eller ändringar!

 

Kurspaket

Ansök senast

Start-datum

Ansök senast

Start-datum

Poäng

Skola

Café och kallkök*

181115

190114

600

Astar

Fastighetsskötare/bovärd*

181115

190114

850

Astar

Kock*


181115

190114

1 200

Astar

Barnskötare

1 100

Dragonskolan

Betongarbetare*

1 700

Movant

Låssmed*

181115

190114

1 900

Movant

Butikssäljare

181029

181115

190114

700

Viva komvux

Lokalvård

181029

181115

190114

400

Viva komvux

 

* Astars och Movants utbildningar bedrivs även som ordinarie yrkesutbildning. Eleven behöver inte söka båda inriktningar­na. Eleven registreras för yrkesutbildning eller lärling i den studieplan Astar/Movant skickar in.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.