Startsida Umeå kommun
Illustration av ett hus och en skylt med texten "Utbildning"

Lärlingsutbildning för vuxna

Är du intresserad av en utbildning där det mesta av lärandet hålls på en arbetsplats. Då kan lärlingsutbildning vara något för dig.

Lärlingsutbildning för vuxna syftar till att ge en grundläggande yrkesutbild­ning, ökad arbetslivserfarenhet och att få kunskaper inom ett yrkesområde.

Utbildningens upplägg

Lärlingsutbildningar sker ute på en arbetsplats där en handledare ansvarar för den studerandes utbildning. Utbildningens innehåll och upplägg planeras tillsammans med kommunens vuxenutbildning, vuxenutbildningen tillhanda­håller även handledarutbildning.

Lärlingsutbildningarna har varierad kurstid beroende på yrkesområde, det kan variera mellan 20–80 veckor.

Antagningsarbetet sker i nära samarbete med lärlingsplatsen.

Lärlingsutbildningarna innehåller nationella gymnasiekurser som betygssätts av en lärare som är ansvarig.

Utbildningsanordnare som utför lärlingsutbildning

  • Viva komvux
  • Dragonskolan
  • Forslundagymnasiet
  • Astar
  • Eductus
  • Movant

Ansökan och behörighet

Gör ansökan direkt via vår webbansökan. För mer information om aktuella lärlingsutbildningar, se vårt Kursutbud.

På en del utbildningar kan branscherna ställa krav på vissa förkunskaper.

Ansökan och mer information
Kontakt

Elisabeth Göransson
samordnare
090-16 11 58
090-16 17 20
elisabeth.goransson@umea.se

Carin Åsberg
studie- och yrkesvägledare
090-16 54 84
090-16 17 20
carin.asberg@umea.se

Jeanette Haglund
rektor lärlingsutbildningar
090-16 49 42
jeanette.haglund@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.