Startsida Umeå kommun

Barnskötare

Lärlingsutbildning för vuxna med inriktningen Barnskötare är en pedagogisk utbildningen för dig som är intresserad av hur människor utvecklas och lär sig. Du vill arbeta med att väcka och utveckla barn och ungas lust och nyfikenhet.

Du lär dig om människans utveckling och lärande utifrån individuella behov och förutsättningar. Du får kunskaper om pedagogik, sociologi och psykologi.

För att få arbeta inom skola, barnomsorg och fritidsverksamhet måste man lämna registerutdrag från polisens belastningsregister till arbetsgivaren.

Poängplan

Utbildning

Poäng

Hälsopedagogik

100 poäng

Kommunikation

100 poäng

Lärande och utveckling

100 poäng

Människors miljöer

100 poäng

Pedagogiskt ledarskap

100 poäng

Barns lärande och växande

100 poäng

Pedagogiskt arbete

200 poäng

Pedagogiska teorier och praktiker

100 poäng

Specialpedagogik 1

100 poäng

Skapande verksamhet

100 poäng

Allmänt

Utbildningen sker till större delen på en arbetsplats.

Vuxenutbildning med yrkeskurser på gymnasial nivå.

Betyg ges i respektive kurs.

Heltidsstudier 50 veckor.

Under förutsättning att avtal kan skrivas med en förskola.

Bifoga alltid ett CV i ansökan.

Övrigt

Utdrag ur polisens belastningsregister krävs.

Kontakt

Elisabeth Göransson
studie- och yrkesvägledare
090-16 11 58 alt 090-16 17 20
elisabeth.goransson@umea.se

Carin Åsberg
studie- och yrkesvägledare
090-16 54 84 alt 090-16 17 20
carin.asberg@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.