Startsida Umeå kommun

Butikssäljare

En utbildning med fokus på kundservice och försäljning. Under utbild­ningen får du användbara kunskaper inom säljteknik och praktisk mark­nadsföring.

En säljarutbildning där du får viktig branscherfarenhet och företagskontakter. Du blir direkt anställningsbar som butikssäljare när du är klar med din utbild­ning.

Poängplan

Utbildning

Poäng

Servicekunskap

100 poäng

Branschkunskap inom handel och administration

100 poäng

Personlig försäljning 1

100 poäng

Personlig försäljning 2

100 poäng

Praktisk marknadsföring 1

100 poäng

Affärsutveckling och ledarskap

100 poäng

Inköp 1

100 poäng

Allmänt

Utbildningen sker till större delen på en arbetsplats.

Vuxenutbildning med yrkeskurser på gymnasial nivå.

Betyg ges i respektive kurs i samråd mellan lärare och handledare.

Heltidsstudier 35 veckor.

Utbildningen startar under förutsättning att avtal kan skrivas med företag.

Bifoga alltid ett CV i ansökan.

Kontakt

Elisabeth Göransson
studie- och yrkesvägledare
090-16 11 58 alt 090-16 17 20
elisabeth.goransson@umea.se

Carin Åsberg
studie- och yrkesvägledare
090-16 54 84 alt 090-16 17 20
carin.asberg@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.