Startsida Umeå kommun

Hotell och turism

Hotell- och besöksnäringen står för dagens mest expansiva yrkesområden och omsätter idag mer än flera traditionella näringsgrenar gör tillsammans. Västerbotten har flera områden där efterfrågan är stor på personal som vill arbeta och göra en yrkeskarriär inom näringen.

Utbildningen omfattar besöksnäringens olika former av logi för privat-, grupp och affärsrelaterat resande.

Kurser

Poäng

Logi

100 poäng

Frukost och bufféservering

100 poäng

Reception 1

100 poäng

Service och bemötande 1

100 poäng

Våningsservice 1

100 poäng

Besöksnäringen

100 poäng

Allmänt:

Utbildningen sker till större delen på en arbetsplats.

Vuxenutbildning med yrkeskurser på gymnasial nivå.

Betyg ges i respektive kurs.

Heltidsstudier 30 veckor

Förkunskapskrav: Svensk grundskola eller motsvarande

Kontakt

Elisabeth Göransson
studie- och yrkesvägledare
090-16 11 58 alt 090-16 17 20
elisabeth.goransson@umea.se

Carin Åsberg
studie- och yrkesvägledare
090-16 54 84 alt 090-16 17 20
carin.asberg@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.