Startsida Umeå kommun

Lokalvård

En vuxenutbildning för dig som är intresserad av att skaffa dig kunskaper inom lokalvård och service.

En stor del av utbildningen innehåller många praktiska moment. Du får använda och köra maskiner, lära om ergonomi, golvvård, moppning och kemikaliehantering.

I kursen Service och bemötande får du kun­skaper om olika service-situationer och hur man bemöter kunder.

I kurserna Våningsservice 2 och 3 ingår ar­betsmiljö och säkerhet, där el- och brandsäkerhet ingår.

Preliminär poängplan

Utbildning

Poäng

Service och bemötande

100 poäng

Våningsservice 1

100 poäng

Våningsservice 2

100 poäng

Våningsservice 3

100 poäng

Allmänt

Kursstart: Flera gånger per år

Omfattning: Heltid, 20 veckor

Poäng: 400 p

Rekommenderade förkunskaper: Grundskola eller motsvarande. För dig med svenska som andraspråk gäller Sfi C.

Praktik: Utbildningen innehåller praktik

Betyg: Utfärdas för alla kurser

Yrkesbevis: Två teoretiska prov samt ett praktiskt prov kan avläggas efter samråd. Vid godkända provresultat erhålls SRY:s (Servicebranchens Yrkesnämnd) yrkesbevis för städyrket.

Kontakt

Elisabeth Göransson
studie- och yrkesvägledare
090-16 11 58 alt 090-16 17 20
elisabeth.goransson@umea.se

Carin Åsberg
studie- och yrkesvägledare
090-16 54 84 alt 090-16 17 20
carin.asberg@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.