Startsida Umeå kommun

Yrkeshögskoleutbildning (Yh)

Yrkeshögskolans utbildningar svarar mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden och drivs i nära samarbete med arbetslivet. Utmärkande för yrkeshögskolan är att de företag och organisationer som är knutna till utbildningarna är aktiva när det gäller både planering och genomförande av utbildningarna. Arbetslivets representanter sitter med i utbildningarnas ledningsgrupper. Samtliga utbildningar är eftergymnasiala, avgiftsfria och berättigar till studiemedel från CSN. Det är en utbildning som innebär att du har kort väg till arbete efter studierna.

YH-utbildningar i Umeåregionen

Utbildning

Anordnare

Ort

Ansök senast

Kyrkomusiker/kantor

Mellansels folkhögskola

Mellansel

Vårdadministratör

Lernia

Umeå

Musikmakarna

Songwriters Academy

Örnsköldsvik

Mjukvaru- och systemutvecklare .NET

Yrkesakademien

Örnsköldsvik

VA-projektör

Folkuniversitetet

Umeå

Internationell speditör

Folkuniversitetet

Umeå

Internationell säljare och marknadsförare

Folkuniversitetet

Umeå

Bygglovshandläggare/byggnadsinspektör

Norrlands yrkeshögskola

Örnsköldsvik

Redovisningsekonom

Norrlands yrkeshögskola

Umeå

Medicinsk fotterapeut

Norrlands yrkeshögskola

Örnsköldsvik

Hydraultekniker

ITH

Örnsköldsvik

Hydraulsystemtekniker

ITH

Örnsköldsvik

Tandsköterska

Viva komvux

Umeå

 

Kontakt

Annika Svensson
utvecklingsledare Yrkeshögskoleutbildning
090-16 41 99
070-330 77 88
annika.svensson.2@umea.se

Mer information

​Andra Yh-utbildningar att söka:
Yrkeshögskolan

Sidan har granskats 2018-01-18

Sidans kortadress: www.umea.se/yh

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.