Startsida Umeå kommun

Yrkeshögskoleutbildning (Yh)

Yrkeshögskolans utbildningar svarar mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden och drivs i nära samarbete med arbetslivet. Utmärkande för yrkeshögskolan är att de företag och organisationer som är knutna till utbildningarna är aktiva när det gäller både planering och genomförande av utbildningarna. Arbetslivets representanter sitter med i utbildningarnas ledningsgrupper.

Samtliga utbildningar är eftergymnasiala, avgiftsfria och berättigar till studiemedel från CSN. Det är en utbildning som innebär att du har kort väg till arbete efter studierna.

YH-utbildningar i Umeå-/Örnsköldsviksregionen

Utbildning

Anordnare

Ort

Startar

Kyrkomusiker/kantor

Mellansels folkhögskola

Mellansel

HT 2018

Vårdadministratör

Lernia

Umeå

Trafiklärare

Liljaskolan

Vännäs

HT 2018

Musikmakarna

Songwriters Academy

Örnsköldsvik

HT 2018

Affärsutvecklare Besöksnäring

YrkesAkademin

Örnsköldsvik

VT 2019

Systemutvecklare .NET

YrkesAkademin

Örnsköldsvik

HT 2018

Fastighetsförvaltare

Folkuniversitetet

Umeå

HT 2018

Internationell handelslogistiker

Folkuniversitetet

Umeå

HT 2018

Kvalificerad Signaltekniker

Folkuniversitetet

Umeå

VA-projektör

Folkuniversitetet

Umeå

HT 2018

Bygglovshandläggare

Norrlands yrkeshögskola

Örnsköldsvik

HT 2018

Redovisningsekonom

Norrlands yrkeshögskola

Umeå

HT 2018

Hydraulsystemtekniker

ITH

Örnsköldsvik

HT 2018

Tandsköterska

Viva komvux/VLL

Umeå

VT 2019

Kontakt

Annika Svensson
utvecklingsledare Yrkeshögskoleutbildning
090-16 41 99
070-330 77 88
annika.svensson.2@umea.se

Mer information

​Andra Yh-utbildningar att söka:
Yrkeshögskolan

Sidan har granskats 2018-10-17

Sidans kortadress: www.umea.se/yh

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.