Startsida Umeå kommun

Umegration – för att alla nya umebor ska känna sig hemma i Umeå

Umegration är helt enkelt alla de aktiviteter och handlingar vi gör för att nya umebor ska känna sig hemma i Umeå. Vi som bor och verkar i Umeå har fokus på #umegration genom att uppmuntra till delaktighet och gemensamma aktiviteter.

Program för Umegration 16 november!

8.30-8.40 Inledning

Klara Enmark, Föreningsbyrån, Umeå kommun, berättar om forumet.

Andreas Lundgren, ordförande individ- och familjenämnden inledningstalar.

8.40-9.40 Helamalmö - inkludering och delaktighet i praktiken

Nicolas Lunabba, verksamhetsansvarig i Helamalmö, berättar om sitt arbete med samverkan i Malmö stad där ett litet projekt nått stor framgång för ungas delaktighet och inflytande.

9.40-10.10 Fika och mingel

10.10-11.20 Diskussionsforum - samverkan för integration

(Du väljer ett av dessa forum.)

 1. Integration genom idrott
  Processledare: Ola Svensson, Idrottskonsulent och sakkunnig inom mångfald, Västerbottens Idrottsförbund/SISU idrottsutbildarna.
  Lokal: Tonsalen

 2. Ungas delaktighet och inflytande
  Processledare: Armita Ghazinezam, verksamhetsutvecklare Studieförbundet Vuxenskolan Umeå och Joakim Stålåker, Generalsekreterare på förbundet Vi Unga.
  Lokal: Studion

 3. Boende som en del av etablering
  Processledare: Nils Rådström, Samordnare integration, Röda Korset Umeåkretsen.
  Lokal: Loke

11.30-11.45 Ålidhem äger

Edvin Erfanian och Jenny Forslund, projektledare, pratar om vikten av inflytande och förebilder.

11.45-12.00 Framtiden i fokus
Summering från diskussionsforumen.

Gör din anmälan till Umegration senast 11 november

Om Umegrationsforum

Umegration är ett forum som ger stöd till föreningar som arbetar med integration. Genom att samla engagerade personer med kunskap och kompetens inom området vill vi stärka samverkan mellan offentligt och frivilligt engagemang.

Umegration är det forum där offentligt och frivilligt träffas och får lära sig mer om den senaste forskingen, lyckade insatser och varandras förutsättningar.

Umegrationsforum ordnas en gång per år. Mellan träffarna är det upp till varje enskild aktör att samverka och genomföra operativ verksamhet på det sätt som de själva önskar.

På bild syns Nicola Lunabba som ska föreläsa på Umegration

Nicolas Lunabba föreläser på Umegration 16 november. Foto: Alexander Obregon Azocar

Använd gärna hashtaggen #umegration i dina sociala medier.

Dela med dig!

Visa upp vad du tycker symboliserar bra #umegration och vad du vill att nya umebor ska upptäcka. Använd hashtaggen #umegration i sociala medier.

Kontakt

Klara Enmark
fritidskonsulent
Umeå kommun
090-16 16 20
072-222 25 27
klara.enmark@umea.se

Sidan har granskats 2018-10-18

Sidans kortadress: www.umea.se/umegration

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.