Startsida Umeå kommun

Umegration – för att alla nya umebor ska känna sig hemma i Umeå

Umegration är helt enkelt alla de aktiviteter och handlingar vi gör för att nya umebor ska känna sig hemma i Umeå. Vi som bor och verkar i Umeå har fokus på #umegration genom att uppmuntra till delaktighet och gemensamma aktiviteter.

Om Umegrationsforum

Umegration är ett forum som ger stöd till föreningar som arbetar med integration. Genom att samla engagerade personer med kunskap och kompetens inom området vill vi stärka samverkan mellan offentligt och frivilligt engagemang.

Umegration är det forum där offentligt och frivilligt träffas och får lära sig mer om den senaste forskingen, lyckade insatser och varandras förutsättningar.

Umegrationsforum ordnas två gånger per år. Mellan träffarna är det upp till varje enskild aktör att samverka och genomföra operativ verksamhet på det sätt som de själva önskar.

Använd gärna hashtaggen #umegration i dina sociala medier.

Dela med dig!

Visa upp vad du tycker symboliserar bra #umegration och vad du vill att nya umebor ska upptäcka. Använd hashtaggen #umegration i sociala medier.

Kontakt

Klara Enmark
fritidskonsulent
Umeå kommun
090-16 16 20
072-222 25 27
klara.enmark@umea.se

Sidan har granskats 2018-02-01

Sidans kortadress: www.umea.se/umegration

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.