Startsida Umeå kommun

Viva kompetenscentrum

Viva ansvarar för frågor som rör studie- och yrkesvägledning för vuxna, flykt­ingintroduktion/integration, vuxenutbildning och arbetsmarknadsfågor inom Umeå kommun.

Viva kompetenscentrum bidrar till ökad tillväxt i Umeå kommun, genom perspektiven ekologisk, social, kulturell och ekonomisk hållbarhet.

Möjliggör förändring, utveckling och ökad hälsa genom rätt insats, på rätt sätt vid rätt tidpunkt.

Är en självklar samarbetspart för individ och näringsliv, i arbetet med om­ställ­ning och kompetensförsörjning.

Kontakt

Viva kompetenscentrum
090-16 10 00
090-77 07 02 (fax)
mejl

Besöksadress:

Sveagatan 8

Receptionens öppettider:

Vardagar, klockan 08.00–16.00
Lunchstängt, klockan 11.30–13.00

Postadress:

Viva kompetenscentrum
901 84 Umeå

Ansvarig kontaktperson:

Helén Andersson, verksamhetschef
090-16 10 65
mejl

Samverkansavtal

Viva har samverkansavtal med Arbetsförmedlingen, för- och grundskolan, Försäkringskassan, samhällsbyggnad, socialtjänsten, fritid, KFUM, Stiftelserna Mo Ångsåg samt Stegen.

Sidan har granskats 2017-02-14

Sidans kortadress: www.umea.se/viva

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.