Aktuellt Umeå kommun http://www.umea.se/umeakommun/genvagar/sjalvservice/allaetjanster/rsskallor/samtliganyheter.4.183d59c103826a157e80002603.html Aktuellt och nyheter från Umeå kommun sv Umeå kommun SiteVision 4.5.3.3 Mon, 24 Jun 2019 11:02:15 +0200 Vill du hyra plats i en låst cykelgarage? Mon, 24 Jun 2019 11:08:53 +0200 http://www.umea.se/umeakommun/trafikochinfrastruktur/arkiv/nyhetsarkiv/artiklartrafikochinfrastruktur/villduhyraplatsienlastcykelgarage.5.18b11b4b16b6783957c4add.html http://www.umea.se/umeakommun/trafikochinfrastruktur/arkiv/nyhetsarkiv/artiklartrafikochinfrastruktur/villduhyraplatsienlastcykelgarage.5.18b11b4b16b6783957c4add.html Thu, 20 Jun 2019 16:45:23 +0200 Tidning till alla över 75 år Thu, 20 Jun 2019 16:53:22 +0200 http://www.umea.se/umeakommun/omsorgochhjalp/arkiv/nyhetsarkiv/artiklaromsorgochhjalp/tidningtillallaover75ar.5.3185664316b67a153b5223f.html http://www.umea.se/umeakommun/omsorgochhjalp/arkiv/nyhetsarkiv/artiklaromsorgochhjalp/tidningtillallaover75ar.5.3185664316b67a153b5223f.html Tue, 26 Jun 2018 14:21:35 +0200 Har du sett jätteloka, lupin och jättebalsamin? Thu, 20 Jun 2019 11:15:00 +0200 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/hardusettjattelokalupinochjattebalsamin.5.2f3b9b65163c294d4d319474.html http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/hardusettjattelokalupinochjattebalsamin.5.2f3b9b65163c294d4d319474.html Thu, 24 Jan 2019 17:05:03 +0100 Lämna synpunkter på parker, gator och cykelvägar Wed, 19 Jun 2019 17:08:00 +0200 http://www.umea.se/umeakommun/trafikochinfrastruktur/arkiv/nyhetsarkiv/artiklartrafikochinfrastruktur/lamnasynpunkterpaparkergatorochcykelvagar.5.183cff0916853cd4e7d75c4.html http://www.umea.se/umeakommun/trafikochinfrastruktur/arkiv/nyhetsarkiv/artiklartrafikochinfrastruktur/lamnasynpunkterpaparkergatorochcykelvagar.5.183cff0916853cd4e7d75c4.html Wed, 19 Jun 2019 13:17:16 +0200 Välkommen på sommarblomsvandring Wed, 19 Jun 2019 13:26:32 +0200 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/valkommenpasommarblomsvandring.5.3185664316b67a153b51333.html http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/valkommenpasommarblomsvandring.5.3185664316b67a153b51333.html Wed, 19 Jun 2019 11:08:05 +0200 Umeå utsedd till Sveriges näst mest jämställda idrottskommun Wed, 19 Jun 2019 11:14:15 +0200 http://www.umea.se/umeakommun/kulturochfritid/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarkulturochfritid/umeautseddtillsverigesnastmestjamstalldaidrottskommun.5.18b11b4b16b6783957cf36.html http://www.umea.se/umeakommun/kulturochfritid/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarkulturochfritid/umeautseddtillsverigesnastmestjamstalldaidrottskommun.5.18b11b4b16b6783957cf36.html Tue, 18 Jun 2019 16:31:01 +0200 Ny vd för Umeå kommunföretag Tue, 18 Jun 2019 16:53:35 +0200 http://www.umea.se/umeakommun/kommunochpolitik/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarkommunochpolitik/nyvdforumeakommunforetag.5.3185664316b67a153b55de.html http://www.umea.se/umeakommun/kommunochpolitik/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarkommunochpolitik/nyvdforumeakommunforetag.5.3185664316b67a153b55de.html Mon, 17 Jun 2019 18:59:36 +0200 Budget för välfärd och hållbar utveckling Mon, 17 Jun 2019 19:05:39 +0200 http://www.umea.se/umeakommun/kommunochpolitik/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarkommunochpolitik/budgetforvalfardochhallbarutveckling.5.50da15d516adc76f2e21717e.html http://www.umea.se/umeakommun/kommunochpolitik/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarkommunochpolitik/budgetforvalfardochhallbarutveckling.5.50da15d516adc76f2e21717e.html Fri, 14 Jun 2019 17:06:39 +0200 Gott resultat för cykelsatsningar under 2018 Fri, 14 Jun 2019 17:12:23 +0200 http://www.umea.se/umeakommun/trafikochinfrastruktur/arkiv/nyhetsarkiv/artiklartrafikochinfrastruktur/gottresultatforcykelsatsningarunder2018.5.50da15d516adc76f2e214bf5.html http://www.umea.se/umeakommun/trafikochinfrastruktur/arkiv/nyhetsarkiv/artiklartrafikochinfrastruktur/gottresultatforcykelsatsningarunder2018.5.50da15d516adc76f2e214bf5.html Fri, 14 Jun 2019 16:41:26 +0200 Nya elbussar tas i bruk Fri, 14 Jun 2019 16:55:13 +0200 http://www.umea.se/umeakommun/trafikochinfrastruktur/arkiv/nyhetsarkiv/artiklartrafikochinfrastruktur/nyaelbussartasibruk.5.284aac6616adc839cfa14c22.html http://www.umea.se/umeakommun/trafikochinfrastruktur/arkiv/nyhetsarkiv/artiklartrafikochinfrastruktur/nyaelbussartasibruk.5.284aac6616adc839cfa14c22.html