Aktuellt Umeå kommun http://www.umea.se/umeakommun/genvagar/sjalvservice/allaetjanster/rsskallor/samtliganyheter.4.183d59c103826a157e80002603.html Aktuellt och nyheter från Umeå kommun sv Umeå kommun SiteVision 4.5.3.3 Wed, 10 Apr 2019 14:53:52 +0200 Följ kommunfullmäktiges sammanträde Thu, 18 Apr 2019 15:15:38 +0200 http://www.umea.se/umeakommun/kommunochpolitik/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarkommunochpolitik/foljkommunfullmaktigessammantrade.5.7674a187169dc7ff57b72b7.html http://www.umea.se/umeakommun/kommunochpolitik/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarkommunochpolitik/foljkommunfullmaktigessammantrade.5.7674a187169dc7ff57b72b7.html Wed, 17 Apr 2019 13:11:47 +0200 Dags att söka lokaltider för säsongen 2019/2020 Wed, 17 Apr 2019 13:18:58 +0200 http://www.umea.se/umeakommun/kulturochfritid/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarkulturochfritid/dagsattsokalokaltiderforsasongen20192020.5.7674a187169dc7ff57bd361.html http://www.umea.se/umeakommun/kulturochfritid/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarkulturochfritid/dagsattsokalokaltiderforsasongen20192020.5.7674a187169dc7ff57bd361.html Tue, 09 Apr 2019 08:32:31 +0200 Kolla in alla aktiviteter i lovkalendern Wed, 17 Apr 2019 10:25:28 +0200 http://www.umea.se/umeakommun/kulturochfritid/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarkulturochfritid/kollainallaaktiviteterilovkalendern.5.56c0dac6169dc7a1dca6d13.html http://www.umea.se/umeakommun/kulturochfritid/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarkulturochfritid/kollainallaaktiviteterilovkalendern.5.56c0dac6169dc7a1dca6d13.html Tue, 16 Apr 2019 12:31:50 +0200 Vad minns du från stadshuset? Tue, 16 Apr 2019 15:00:00 +0200 http://www.umea.se/umeakommun/kommunochpolitik/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarkommunochpolitik/vadminnsdufranstadshuset.5.56c0dac6169dc7a1dcae062.html http://www.umea.se/umeakommun/kommunochpolitik/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarkommunochpolitik/vadminnsdufranstadshuset.5.56c0dac6169dc7a1dcae062.html Mon, 15 Apr 2019 11:15:50 +0200 Umeå kommun tvingas återta besked om skolplacering till förskoleklass Mon, 15 Apr 2019 11:22:02 +0200 http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarutbildningochbarnomsorg/umeakommuntvingasatertabeskedomskolplaceringtillforskoleklass.5.7674a187169dc7ff57bb4a6.html http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarutbildningochbarnomsorg/umeakommuntvingasatertabeskedomskolplaceringtillforskoleklass.5.7674a187169dc7ff57bb4a6.html Wed, 16 Jan 2019 10:31:56 +0100 Språkdusch i finska och samiska Mon, 15 Apr 2019 08:40:45 +0200 http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarutbildningochbarnomsorg/sprakduschifinskaochsamiska.5.183cff0916853cd4e7d3e3.html http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarutbildningochbarnomsorg/sprakduschifinskaochsamiska.5.183cff0916853cd4e7d3e3.html Fri, 12 Apr 2019 13:00:25 +0200 Eleverna visade stort intresse för vården Fri, 12 Apr 2019 15:41:59 +0200 http://www.umea.se/umeakommun/omsorgochhjalp/arkiv/nyhetsarkiv/artiklaromsorgochhjalp/elevernavisadestortintresseforvarden.5.56c0dac6169dc7a1dcaa2bb.html http://www.umea.se/umeakommun/omsorgochhjalp/arkiv/nyhetsarkiv/artiklaromsorgochhjalp/elevernavisadestortintresseforvarden.5.56c0dac6169dc7a1dcaa2bb.html Fri, 12 Apr 2019 11:30:33 +0200 Nu börjar sandupptagningen Fri, 12 Apr 2019 11:36:56 +0200 http://www.umea.se/umeakommun/trafikochinfrastruktur/arkiv/nyhetsarkiv/artiklartrafikochinfrastruktur/nuborjarsandupptagningen.5.56c0dac6169dc7a1dcaa19f.html http://www.umea.se/umeakommun/trafikochinfrastruktur/arkiv/nyhetsarkiv/artiklartrafikochinfrastruktur/nuborjarsandupptagningen.5.56c0dac6169dc7a1dcaa19f.html Fri, 12 Apr 2019 10:14:26 +0200 Tyck till om Umeås miljömål Fri, 12 Apr 2019 10:39:42 +0200 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/tycktillomumeasmiljomal.5.56c0dac6169dc7a1dcaa063.html http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/tycktillomumeasmiljomal.5.56c0dac6169dc7a1dcaa063.html Thu, 11 Apr 2019 14:48:06 +0200 Simsällskapet får stöd för jämställdhetsprojekt Thu, 11 Apr 2019 14:50:54 +0200 http://www.umea.se/umeakommun/kommunochpolitik/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarkommunochpolitik/simsallskapetfarstodforjamstalldhetsprojekt.5.56c0dac6169dc7a1dca94d4.html http://www.umea.se/umeakommun/kommunochpolitik/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarkommunochpolitik/simsallskapetfarstodforjamstalldhetsprojekt.5.56c0dac6169dc7a1dca94d4.html