Kultur och fritidsnyheter Umeå kommun http://www.umea.se/umeakommun/genvagar/sjalvservice/allaetjanster/rsskallor/kulturochfritid.4.183d59c103826a157e80002627.html Här hittar du nyheter från kultur och fritid Umeå kommun sv Umeå kommun SiteVision 4.5.3.3 Wed, 17 Apr 2019 13:18:58 +0200 Dags att söka lokaltider för säsongen 2019/2020 Wed, 17 Apr 2019 13:18:58 +0200 http://www.umea.se/umeakommun/kulturochfritid/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarkulturochfritid/dagsattsokalokaltiderforsasongen20192020.5.7674a187169dc7ff57bd361.html http://www.umea.se/umeakommun/kulturochfritid/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarkulturochfritid/dagsattsokalokaltiderforsasongen20192020.5.7674a187169dc7ff57bd361.html Wed, 17 Apr 2019 10:25:28 +0200 Kolla in alla aktiviteter i lovkalendern Wed, 17 Apr 2019 10:25:28 +0200 http://www.umea.se/umeakommun/kulturochfritid/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarkulturochfritid/kollainallaaktiviteterilovkalendern.5.56c0dac6169dc7a1dca6d13.html http://www.umea.se/umeakommun/kulturochfritid/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarkulturochfritid/kollainallaaktiviteterilovkalendern.5.56c0dac6169dc7a1dca6d13.html Fri, 05 Apr 2019 10:51:35 +0200 Var tänds Umeås majbrasor? Fri, 05 Apr 2019 10:51:35 +0200 http://www.umea.se/umeakommun/kulturochfritid/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarkulturochfritid/vartandsumeasmajbrasor.5.56c0dac6169dc7a1dca3396.html http://www.umea.se/umeakommun/kulturochfritid/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarkulturochfritid/vartandsumeasmajbrasor.5.56c0dac6169dc7a1dca3396.html Thu, 07 Mar 2019 13:11:31 +0100 Umeå Folkets Hus ny huvudman för Umeå Jazzfestival Thu, 07 Mar 2019 13:11:31 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/kulturochfritid/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarkulturochfritid/umeafolketshusnyhuvudmanforumeajazzfestival.5.3e2912f61691ca1475384c9.html http://www.umea.se/umeakommun/kulturochfritid/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarkulturochfritid/umeafolketshusnyhuvudmanforumeajazzfestival.5.3e2912f61691ca1475384c9.html Wed, 06 Mar 2019 09:24:57 +0100 Kvinnohistoriskt museum nominerat till Årets museum 2019 Wed, 06 Mar 2019 09:24:57 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/kulturochfritid/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarkulturochfritid/kvinnohistorisktmuseumnominerattillaretsmuseum2019.5.2f79d3131690809fdcdd51b.html http://www.umea.se/umeakommun/kulturochfritid/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarkulturochfritid/kvinnohistorisktmuseumnominerattillaretsmuseum2019.5.2f79d3131690809fdcdd51b.html Wed, 27 Feb 2019 10:54:09 +0100 Enkät för dig som lever nära små barn Wed, 27 Feb 2019 10:54:09 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/kulturochfritid/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarkulturochfritid/enkatfordigsomlevernarasmabarn.5.2f79d3131690809fdcd6bd7.html http://www.umea.se/umeakommun/kulturochfritid/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarkulturochfritid/enkatfordigsomlevernarasmabarn.5.2f79d3131690809fdcd6bd7.html Tue, 26 Feb 2019 15:31:17 +0100 Lovkalendern tipsar om aktiviteter Tue, 26 Feb 2019 15:31:17 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/kulturochfritid/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarkulturochfritid/lovkalenderntipsaromaktiviteter.5.2f79d3131690809fdcd5f49.html http://www.umea.se/umeakommun/kulturochfritid/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarkulturochfritid/lovkalenderntipsaromaktiviteter.5.2f79d3131690809fdcd5f49.html Tue, 05 Feb 2019 11:55:17 +0100 Draghundsekipage i Stadsliden på onsdagar Tue, 05 Feb 2019 11:55:17 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/kulturochfritid/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarkulturochfritid/draghundsekipageistadslidenpaonsdagar.5.114cd9ba16868770acbfd24.html http://www.umea.se/umeakommun/kulturochfritid/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarkulturochfritid/draghundsekipageistadslidenpaonsdagar.5.114cd9ba16868770acbfd24.html Fri, 11 Jan 2019 15:08:38 +0100 Cirkelträning för seniorer på Nolia Fri, 11 Jan 2019 15:08:38 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/kulturochfritid/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarkulturochfritid/cirkeltraningforseniorerpanolia.5.27e0fc1616469287631363d1.html http://www.umea.se/umeakommun/kulturochfritid/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarkulturochfritid/cirkeltraningforseniorerpanolia.5.27e0fc1616469287631363d1.html Fri, 13 Jul 2018 13:25:00 +0200 Låna sport- och fritidsprylar gratis Fri, 13 Jul 2018 13:25:00 +0200 http://www.umea.se/umeakommun/kulturochfritid/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarkulturochfritid/lanasportochfritidsprylargratis.5.5f79c76b163b31ddffdf980.html http://www.umea.se/umeakommun/kulturochfritid/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarkulturochfritid/lanasportochfritidsprylargratis.5.5f79c76b163b31ddffdf980.html