Skolnyheter Umeå kommun http://www.umea.se/umeakommun/genvagar/sjalvservice/allaetjanster/rsskallor/utbildningochbarnomsorg.4.183d59c103c039db98800073.html Senaste nytt från Skolan i Umeå sv Umeå kommun SiteVision 4.5.3.3 Mon, 15 Apr 2019 11:22:02 +0200 Umeå kommun tvingas återta besked om skolplacering till förskoleklass Mon, 15 Apr 2019 11:22:02 +0200 http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarutbildningochbarnomsorg/umeakommuntvingasatertabeskedomskolplaceringtillforskoleklass.5.7674a187169dc7ff57bb4a6.html http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarutbildningochbarnomsorg/umeakommuntvingasatertabeskedomskolplaceringtillforskoleklass.5.7674a187169dc7ff57bb4a6.html Mon, 15 Apr 2019 08:40:45 +0200 Språkdusch i finska och samiska Mon, 15 Apr 2019 08:40:45 +0200 http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarutbildningochbarnomsorg/sprakduschifinskaochsamiska.5.183cff0916853cd4e7d3e3.html http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarutbildningochbarnomsorg/sprakduschifinskaochsamiska.5.183cff0916853cd4e7d3e3.html Tue, 09 Apr 2019 09:20:08 +0200 Dags att söka till sommarförskola och sommarfritids Tue, 09 Apr 2019 09:20:08 +0200 http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarutbildningochbarnomsorg/dagsattsokatillsommarforskolaochsommarfritids.5.56c0dac6169dc7a1dca6df3.html http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarutbildningochbarnomsorg/dagsattsokatillsommarforskolaochsommarfritids.5.56c0dac6169dc7a1dca6df3.html Thu, 28 Mar 2019 15:30:25 +0100 Skolplaceringar färdiga inför årskurs 7 Thu, 28 Mar 2019 15:30:25 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarutbildningochbarnomsorg/skolplaceringarfardigainforarskurs7.5.662646b169c350f7b53c1.html http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarutbildningochbarnomsorg/skolplaceringarfardigainforarskurs7.5.662646b169c350f7b53c1.html Tue, 19 Mar 2019 17:45:38 +0100 Syskonförtur tas bort vid skolplacering till förskoleklass Tue, 19 Mar 2019 17:45:38 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarutbildningochbarnomsorg/syskonforturtasbortvidskolplaceringtillforskoleklass.5.3e2912f61691ca1475311f7d.html http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarutbildningochbarnomsorg/syskonforturtasbortvidskolplaceringtillforskoleklass.5.3e2912f61691ca1475311f7d.html Tue, 19 Mar 2019 07:00:02 +0100 Olympier inspirerar elever att bidra till en bättre värld Tue, 19 Mar 2019 07:00:02 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarutbildningochbarnomsorg/olympierinspirerareleverattbidratillenbattrevarld.5.2f79d3131690809fdcd186ee.html http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarutbildningochbarnomsorg/olympierinspirerareleverattbidratillenbattrevarld.5.2f79d3131690809fdcd186ee.html Thu, 06 Dec 2018 13:59:16 +0100 Pojkar klättrar i studieresultat Thu, 06 Dec 2018 13:59:16 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarutbildningochbarnomsorg/pojkarklattraristudieresultat.5.7fe63b51167480329f398f9.html http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarutbildningochbarnomsorg/pojkarklattraristudieresultat.5.7fe63b51167480329f398f9.html Thu, 08 Nov 2018 14:46:20 +0100 Umeå bland bästa skolkommunerna i årlig ranking Thu, 08 Nov 2018 14:46:20 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarutbildningochbarnomsorg/umeablandbastaskolkommunernaiarligranking.5.10e78ac01661b30919b2bcc6.html http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarutbildningochbarnomsorg/umeablandbastaskolkommunernaiarligranking.5.10e78ac01661b30919b2bcc6.html Fri, 02 Nov 2018 08:23:25 +0100 Ida-Mari Bengtsson, årets lärare i fritidshem Fri, 02 Nov 2018 08:23:25 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarutbildningochbarnomsorg/idamaribengtssonaretslarareifritidshem.5.5efdfb441661b34945728500.html http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarutbildningochbarnomsorg/idamaribengtssonaretslarareifritidshem.5.5efdfb441661b34945728500.html Tue, 23 Oct 2018 09:00:05 +0200 Kommunen tar över efter förskolan Visionen Tue, 23 Oct 2018 09:00:05 +0200 http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarutbildningochbarnomsorg/kommunentaroverefterforskolanvisionen.5.10e78ac01661b30919b19bba.html http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarutbildningochbarnomsorg/kommunentaroverefterforskolanvisionen.5.10e78ac01661b30919b19bba.html