Skolnyheter Umeå kommun http://www.umea.se/umeakommun/genvagar/sjalvservice/allaetjanster/rsskallor/utbildningochbarnomsorg.4.183d59c103c039db98800073.html Senaste nytt från Skolan i Umeå sv Umeå kommun SiteVision 4.5.3.3 Thu, 06 Dec 2018 13:59:16 +0100 Pojkar klättrar i studieresultat Thu, 06 Dec 2018 13:59:16 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarutbildningochbarnomsorg/pojkarklattraristudieresultat.5.7fe63b51167480329f398f9.html http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarutbildningochbarnomsorg/pojkarklattraristudieresultat.5.7fe63b51167480329f398f9.html Thu, 08 Nov 2018 14:46:20 +0100 Umeå bland bästa skolkommunerna i årlig ranking Thu, 08 Nov 2018 14:46:20 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarutbildningochbarnomsorg/umeablandbastaskolkommunernaiarligranking.5.10e78ac01661b30919b2bcc6.html http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarutbildningochbarnomsorg/umeablandbastaskolkommunernaiarligranking.5.10e78ac01661b30919b2bcc6.html Fri, 02 Nov 2018 08:23:25 +0100 Ida-Mari Bengtsson, årets lärare i fritidshem Fri, 02 Nov 2018 08:23:25 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarutbildningochbarnomsorg/idamaribengtssonaretslarareifritidshem.5.5efdfb441661b34945728500.html http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarutbildningochbarnomsorg/idamaribengtssonaretslarareifritidshem.5.5efdfb441661b34945728500.html Tue, 23 Oct 2018 09:00:05 +0200 Kommunen tar över efter förskolan Visionen Tue, 23 Oct 2018 09:00:05 +0200 http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarutbildningochbarnomsorg/kommunentaroverefterforskolanvisionen.5.10e78ac01661b30919b19bba.html http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarutbildningochbarnomsorg/kommunentaroverefterforskolanvisionen.5.10e78ac01661b30919b19bba.html Mon, 25 Jun 2018 07:30:08 +0200 Nu startar bygget av nya Haga förskola Mon, 25 Jun 2018 07:30:08 +0200 http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarutbildningochbarnomsorg/nustartarbyggetavnyahagaforskola.5.2f3b9b65163c294d4d312e02.html http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarutbildningochbarnomsorg/nustartarbyggetavnyahagaforskola.5.2f3b9b65163c294d4d312e02.html Thu, 22 Feb 2018 14:20:27 +0100 Nya regler för önskemål om förskoleplats Thu, 22 Feb 2018 14:20:27 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarutbildningochbarnomsorg/nyareglerforonskemalomforskoleplats.5.15a781ed161b2f776ae3501.html http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarutbildningochbarnomsorg/nyareglerforonskemalomforskoleplats.5.15a781ed161b2f776ae3501.html Fri, 17 Nov 2017 11:08:58 +0100 Naturskolan – positivt exempel i ny rapport Fri, 17 Nov 2017 11:08:58 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarutbildningochbarnomsorg/naturskolanpositivtexempelinyrapport.5.2906939d15f7bd6b2bb10013.html http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarutbildningochbarnomsorg/naturskolanpositivtexempelinyrapport.5.2906939d15f7bd6b2bb10013.html Fri, 29 Sep 2017 13:42:42 +0200 Rörelserikedom och arbetslivskunskap i skolan Fri, 29 Sep 2017 13:42:42 +0200 http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarutbildningochbarnomsorg/rorelserikedomocharbetslivskunskapiskolan.5.159c28515ded26ff4c2d980.html http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarutbildningochbarnomsorg/rorelserikedomocharbetslivskunskapiskolan.5.159c28515ded26ff4c2d980.html Thu, 30 Mar 2017 12:33:22 +0200 Kombinerad grundskola och gymnasieskola minskar lokalbehovet Thu, 30 Mar 2017 12:33:22 +0200 http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarutbildningochbarnomsorg/kombineradgrundskolaochgymnasieskolaminskarlokalbehovet.5.4f158dbc15af85f8cc77c81.html http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarutbildningochbarnomsorg/kombineradgrundskolaochgymnasieskolaminskarlokalbehovet.5.4f158dbc15af85f8cc77c81.html Thu, 30 Mar 2017 12:31:38 +0200 Stöd till förskolebarn med språkstörningar Thu, 30 Mar 2017 12:31:38 +0200 http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarutbildningochbarnomsorg/stodtillforskolebarnmedsprakstorningar.5.4f158dbc15af85f8cc77c57.html http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarutbildningochbarnomsorg/stodtillforskolebarnmedsprakstorningar.5.4f158dbc15af85f8cc77c57.html