Reserverade skolor

När en elev inte har någon skola i närområdet erbjuds en reserverad plats på kommunal skola dit skolskjuts anordnas till och från hemmet, eleven har placeringsförtur på denna skola.

Beslut om reserverad skola per geografiskt område beslutas i december inför nästkommande läsår.

Reserverad skola per geografiskt område i bokstavsordning lå 2021/22 (pdf)

Karta över reserverade skolor för årskurs 7–9 (pdf)

Sidan publicerades