Startsida Umeå kommun

Olofsdal - Stadsliden 6:2 - bostäder

Preliminärt syfte med detaljplanen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar  för i huvudsak bostadsbebyggelse, men även att ge möjligheter att tillgodose behovet av nya förskolelokaler och särskilda boenden för äldre.

Planfakta

Diarienummer

BN-2014/01066

Handläggare

Johan Marklund
planarkitekt
090-16 14 85
johan.marklund.2@umea.se

Status och handlingar

Planbesked

Beslut om att påbörja planen togs av Byggnadsnämnden den 22 oktober 2014.

Byggnadsnämndens protokoll (lämnas på begäran)

Samråd

Granskning

Antagen plan

Laga kraft

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.