Startsida Umeå kommun

Protokoll och föredragningslistor 2019

Här är gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens protokoll och föredragningslistor för 2019, och under "Innehåll" för de senaste åren.

Sök i protokoll och föredragningslistor 2019:

Kontakt

Kjell Högström
nämndsekreterare
090-16 26 60
070-554 06 01
kjell.hogstrom@umea.se

Ledamöter i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden