Näringslivsnyheter Umeå kommun http://www.umea.se/umeakommun/genvagar/sjalvservice/allaetjanster/rsskallor/naringslivocharbete.4.65d16d62129004ef0d98000859.html Senaste nytt från Näringsliv Umeå kommun sv Umeå kommun SiteVision 4.5.3.3 Tue, 02 Apr 2019 15:59:22 +0200 Ny lärlingsutbildning – Boendehandledare/stödassistent Tue, 02 Apr 2019 15:59:22 +0200 http://www.umea.se/umeakommun/naringslivocharbete/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarnaringslivocharbete/nylarlingsutbildningboendehandledarestodassistent.5.56c0dac6169dc7a1dca309.html http://www.umea.se/umeakommun/naringslivocharbete/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarnaringslivocharbete/nylarlingsutbildningboendehandledarestodassistent.5.56c0dac6169dc7a1dca309.html Wed, 13 Feb 2019 12:51:08 +0100 Är du ny projektledare för Kvinnohistoriskt museum? Wed, 13 Feb 2019 12:51:08 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/naringslivocharbete/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarnaringslivocharbete/ardunyprojektledareforkvinnohistorisktmuseum.5.699693a4168ddda539a14c0.html http://www.umea.se/umeakommun/naringslivocharbete/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarnaringslivocharbete/ardunyprojektledareforkvinnohistorisktmuseum.5.699693a4168ddda539a14c0.html Wed, 06 Feb 2019 08:50:43 +0100 Nya YH-utbildningar i Umeåregionen Wed, 06 Feb 2019 08:50:43 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/naringslivocharbete/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarnaringslivocharbete/nyayhutbildningariumearegionen.5.114cd9ba16868770acb10967.html http://www.umea.se/umeakommun/naringslivocharbete/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarnaringslivocharbete/nyayhutbildningariumearegionen.5.114cd9ba16868770acb10967.html Wed, 13 Dec 2017 15:35:09 +0100 Vill du jobba som sjuksköterska hos oss? Wed, 13 Dec 2017 15:35:09 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/naringslivocharbete/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarnaringslivocharbete/villdujobbasomsjukskoterskahososs.5.30ef415915f7bdea1ee2c12a.html http://www.umea.se/umeakommun/naringslivocharbete/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarnaringslivocharbete/villdujobbasomsjukskoterskahososs.5.30ef415915f7bdea1ee2c12a.html