Startsida Umeå kommun

Vägledande stödmaterial

Det vägledande stödmaterialet används av skolpersonal i arbetet med tidiga insatser när det handlar om generella skolsvårigheter, fokus ligger på situationen och inte på eleven. Det är viktigt att lärmiljön ligger i fokus och att konkreta anpassningar och åtgärder snabbt kommer igång.

Materialet är uppbyggt så att skolpersonalen får stöd i alla steg i arbetet med tidiga insatser. För varje steg finns formulär och material som hjälper till att strukturera och komma vidare.

Nedan ser du fyra filmer, en för respektive steg.

Det första steget handlar om problembeskrivning, där finns ett formulär som hjälper till att avgränsa och specificera för att nå en konstruktiv beskrivning.

Genom att ha ett tungt fokus på lärmiljön och involvera elevens perspektiv hjälper formuläret till att nå en arbetsbar beskrivning och få en bra start

Från nuläget blickar vi framåt mot det önskade läget. I detta steg ska vi hitta en rimlig tidsram och rimliga förväntningar. Ett tydligt och realistiskt formulerat önskat läge är ett bra avstamp mot konkreta åtgärder.

Ur arbetet med de två första stegen och ur dialogen med elever kommer ofta idéer om möjliga anpassningar och åtgärder. I andra fall kan det krävas mer stöd i att komma igång.

Vi har byggt upp en bank av anpassnings- och åtgärdssbeskrivningar som är tänkt att ge inspiration och kunskap samt hjälpa till att sortera och fundera vidare. Skolpersonalen ska snabbt och enkelt hitta något konkret att prova i klassrummet och lärmiljön.

En bra avstämning ska göra mer än bara konstatera om det gått bra eller dåligt. Det är viktigt att få en chans att reflektera över varför saker inte föll så väl ut som man hoppats, eller få en möjlighet att formulera de framgångsfaktorer som varit avgörande då det gått bra.