Nyheter Samhällsservice http://www.umea.se/umeakommun/fristaendesidor/omwebbplatsen/sjalvservice/allaetjanster/rsskallor/byggaboochmiljo.4.76e8872b11079030e1280001396.html Nyheter från Samhällsservice Umeå kommun sv Umeå kommun SiteVision 6.0.3 Resultat från stadsdialogen på Öppna data-portalen Mon, 19 Oct 2020 08:47:49 +0200 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/resultatfranstadsdialogenpaoppnadataportalen.5.4b6cdf0e174ae3dffa0d21e.html http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/resultatfranstadsdialogenpaoppnadataportalen.5.4b6cdf0e174ae3dffa0d21e.html Vet du var det finns underspända limträtakstolar? Thu, 10 Sep 2020 13:01:48 +0200 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/vetduvardetfinnsunderspandalimtratakstolar.5.5a7b77c117447e909754924.html http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/vetduvardetfinnsunderspandalimtratakstolar.5.5a7b77c117447e909754924.html Nya bestämmelser om rapportering av farligt avfall Wed, 26 Aug 2020 14:19:04 +0200 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/nyabestammelseromrapporteringavfarligtavfall.5.6a1cfec71742a2040621c9.html http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/nyabestammelseromrapporteringavfarligtavfall.5.6a1cfec71742a2040621c9.html Algblomningen har avtagit Fri, 31 Jul 2020 15:27:35 +0200 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/algblomningenharavtagit.5.3517c9d41734816375ade5a.html http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/algblomningenharavtagit.5.3517c9d41734816375ade5a.html Webbkarta visar namnens historia Wed, 08 Jul 2020 11:28:34 +0200 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/webbkartavisarnamnenshistoria.5.5606b76e173097e17a97172.html http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/webbkartavisarnamnenshistoria.5.5606b76e173097e17a97172.html Dumpa inte trädgårdsavfall i skogen Fri, 15 May 2020 09:35:58 +0200 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/dumpaintetradgardsavfalliskogen.5.3c5fb0b31720e00a5d11188.html http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/dumpaintetradgardsavfalliskogen.5.3c5fb0b31720e00a5d11188.html Uteställen får tillsynsbesök på grund av trängsel Thu, 23 Apr 2020 09:11:57 +0200 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/utestallenfartillsynsbesokpagrundavtrangsel.5.735d60271711b622e20236e8.html http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/utestallenfartillsynsbesokpagrundavtrangsel.5.735d60271711b622e20236e8.html Nya lokala miljömål antagna Mon, 24 Feb 2020 20:55:10 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/nyalokalamiljomalantagna.5.720593f116fc5e457982b413.html http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/nyalokalamiljomalantagna.5.720593f116fc5e457982b413.html Östra stallet byggs om och renoveras Fri, 31 Jan 2020 09:58:52 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/ostrastalletbyggsomochrenoveras.5.720593f116fc5e457989603.html http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/ostrastalletbyggsomochrenoveras.5.720593f116fc5e457989603.html Hantering av regnvatten förbättras på Mariehemsängarna Mon, 20 Jan 2020 10:12:07 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/hanteringavregnvattenforbattraspamariehemsangarna.5.6d9a0dbd16f11b0fbc323b22.html http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/hanteringavregnvattenforbattraspamariehemsangarna.5.6d9a0dbd16f11b0fbc323b22.html