Startsida Umeå kommun

Älgoxen 1 med flera – bostäder

Syftet med detaljplanen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för förtätning med bostäder samt möjliggöra grönytor inom kvarteret.

Lämna dina synpunkter

Under samrådssskedet kan du lämna dina synpunkter på detaljplanen. Fyll i formuläret nedan, dina synpunkter visas inte på webben utan sammanställs till handläggaren. Synpunkter lämnas senast fredag 5 april 2019.

Förslaget visas även i Kommunhörnan i Väven.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.
Planfakta

Diarienummer

BN-2018/02275

Handläggare

Malin Nyberger
planarkitekt
090-16 64 97
malin.nyberger@umea.se

Status och handlingar

Planbesked

Beslut om att påbörja planen togs av Byggnadsnämnden den 12 december 2018.

Byggnadsnämndens protokoll (lämnas på begäran)

Granskning

Antagen plan

Laga kraft

Sidan har granskats 2019-03-14

Sidans kortadress: www.umea.se/algoxen1