Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

1 055 fler Umeåbor under 2013

Umeå ökade sin befolkning med 1 055 personer under 2013. Det officiella befolkningstalet vid årsskiftet var 118 349 personer.

Födelse- och dödstalen visar små förändringar. Under 2013 föddes ca 1 490 barn, vilket är ett 30-tal fler än under året innan, och ca 830 personer avled (ett 40-tal färre än under 2012). Antalet som avlider under ett kalenderår brukar vara ganska konstant över tiden, men kan vissa år avvika något beroende på olika omständigheter.

Bostäder

Inflyttningen till Umeå från övriga landet var något lägre än under de senaste åren. Detta kan nog vara ett resultat av svårigheten att få en permanent bostad i Umeå.

Ovanligt många studenter fick i höstas nöja sig med tillfälliga bostadslösningar både i och utanför Umeå, och det minskar intresset att folkbokföra sig även för dem som hittar en akut lösning här i kommunen. 

Minskad utflyttning

Glädjande nog är utflyttningen från Umeå lägre än på många år, vilket i sin tur ger ett positivt utslag på flyttnettot. Det är uteslutande flyttströmmen till utlandet som minskat rejält under 2013.

Det var nästan 350 personer färre som flyttade till utlandet 2013 än året innan.  Det har varit stora variationer i utrikesflyttningarna under senare tid, och enstaka år kan därför få en betydande inverkan på befolkningstillväxten.

Mer information:

Lennart Holmlund (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-550 47 85
mejl

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
mejl

Annalena Löfgren
bitr planeringschef
Umeå kommun
090-16 12 42
070-342 76 77
mejl

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag