Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

119 613 Umeåbor vid årsskiftet

De officiella befolkningsuppgifterna visar att Umeå hade 119 613 invånare vid årsskiftet. Ökningen under 2014 var 1 264 personer.

Umeås ökning ger en 20:e plats bland kommunerna i Sverige. Det mest glädjande är det höga flyttningsnettot på nästan 700 personer under förra året, vilket i huvudsak beror på ett betydligt förbättrat resultat mot övriga Sverige. Inflyttningen från övriga landet har ökat, medan utflyttningen är i stort sett oförändrad.

Överskottet från utlandet är fortsatt högt. Nettotillskottet från övriga länet ligger stabilt runt 350 personer per år.

Färre födda

Antalet födda är det lägsta på många år och ligger nu strax över 1 400 barn. Antalet döda varierar inte så mycket över tid, och födelsenettot stannar på 588 personer.

Mer information:

Annalena Löfgren
bitr planeringschef
Umeå kommun
090-16 12 42
070-342 76 77
mejl

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag