Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Bilden visar en av de nya elbussar som nämns i nyhetstexten.

25 elbussar till i Umeå – rekord för resandet

Umeå Kommunföretag köper 25 elledbussar med tillhörande laddinfrastruktur för stadstrafiken. Kostnaden är 200 mnkr, varav en stor del täcks av statsbidrag.

Efter en utvärderingsprocess har UKF:s styrelse valt att tilldela VDL uppdraget att leverera 25 elledbussar, laddstationer för snabbladdning av bussarna vid tre ändhållplatser samt ett system för långsamladdning vid bussdepån. Elbussarna kommer att trafikera linjerna 1 och 8, som är Norrlands största busslinjer.

– Eldrift är avsevärt energieffektivare än andra möjliga driftformer. Miljövänliga och tysta bussar ger oss också möjlighet att låta staden växa i centrala områden, vilket varit omöjligt med traditionell dieselteknik. Inköpet av 25 ytterligare elledbussar är alltså också en viktig förutsättning för att utveckla en tätare och mer energismart stad, säger Hans Lindberg, styrelseordförande för Umeå Kommunföretag.

Fossilfritt i länet 2025

För leverans av laddstationerna kommer VDL att samverka med Heliox. Totalt har de fram till i dag levererat över 250 elledbussar och över 100 snabbladdningssystem runt om i Europa.

Statsbidrag via Klimatklivet täcker 40 procent av laddinfrastrukturens kostnader. Bidrag ska också sökas för bussarna via den så kallade elbusspremien och i bästa fall kan hela den tillkommande elbussatsningen finansieras till nära 25 procent via statliga bidrag.

– De nya elbussarna kommer att påverka kollektivtrafikens miljöpåverkan i positiv riktning. Tillsammans med alla parter arbetar vi för målet om att all annan trafik i länet också ska vara helt fossilfri år 2025, säger Harriet Söder, vd, Länstrafiken i Västerbotten AB.

9 miljoner resor

Bussarna behövs i en stad där resandet bara fortsätter att öka. På valborgsmässoafton uppnåddes 9 miljoner resor under en tolvmånadersperiod för stadsbusstrafiken i Umeå. Sedan 2005 har resandet ökat med 115 procent.

– Vi som jobbar med lokaltrafiken i Umeå är stolta. Under mars månad passerade vi dessutom för första gången en miljon resor en enskild månad. 140 000 av dessa resor gjordes med biljetter köpta i mobiltelefonen, säger kollektivtrafikchef Fredrik Forsell.

Den nya målsättningen är 1 100 000 resor en enskild månad under vintertidtabellen 2018/2019.

– Det är tufft men klart nåbart utifrån planerade utökningar till den kommande vintertidtabellen. Sommartidtabellen blir den bästa hittills. Bland annat inför vi tiominuterstrafik på våra största linjer, säger Fredrik Forsell.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag