Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Bilden visar Kristin Simonsson, Peter Jacobsson, Sara Lewerentz och Anders Kjellander som alla talade under Morgonpasset.

Kristin Simonsson, Polarbrödsgruppen, Peter Jacobsson, Sogeti, Sara Lewerentz, Region Västerbotten och Anders Kjellander, Umeå Science Park, talade under Morgonpasset.

Digitalisering för nytta och utveckling

Hur använder vi ny teknik för att skapa värde, stötta förändring och utveckla företag och organisationer? Digitalisering är ett begrepp på modet och det erbjuder många nya möjligheter. Morgonpasset 4 april bjöd på flera goda exempel och idéer.

Anders Kjellander, Umeå Science Park, inledde med en kort exposé över satsningen på 5G i Umeå och vilka möjligheter det ger. 5G är femte generationens mobilnät som beräknas tas i bruk 2020–2025. Det ger betydligt högre hastighet och kapacitet för datatrafik. Det innebär också att tekniklösningar blir mer pålitliga och säkra och dessutom energismarta. Men, hur ska det användas?

– Vi står inför ett stort teknikskifte och Umeå är med som Sveriges första teststad för 5G. Det kommer att öppna för nya tjänster och nytta för Umeå, digitala lösningar som helt enkelt ger en bättre vardag. Många vardagsnära tjänster kommer att kunna utvecklas, bland annat inom områden som gator och parker, energi, avfall, smarta fastigheter, skola och kultur.

Modell ska testa 5G-tjänster

5G-projektet ska bygga upp teknisk infrastruktur och en effektiv modell för att testa och utveckla nya digitala produkter och tjänster. Det är öppet för olika intressenter att delta, investerare, visionära teknikföretag, innovatörer, offentlig sektor och andra aktörer som vill vara med och bygga framtidens samhälle.

– Hela satsningen stärker Umeås position som en innovativ, kreativ och attraktiv universitets- och IT-stad. Vi tror på många positiva effekter; nya arbetstillfällen, inflyttning, etablering av nya företag och möjligheter till export. Dessutom bidrar Umeå till att Sverige tar en tätposition inom 5G, det ger ett utbyte med andra städer och länder som ligger i framkant när det gäller digital teknik.

Teknik och beteendeförändring

Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus är bland de miljöer som väntas ha stor nytta av ett utbyggt och snabbare mobilnät. Sara Lewerentz, digitaliserings- och teknikdirektör, Region Västerbotten, berättade om utmaningar i sjukvården som skulle kunna lösas med ny teknik.

– Västerbotten är ett glesbefolkat län med åldrande befolkning och vi bedriver verksamhet med pressad ekonomi och i många fall eftersatt infrastruktur. En del av svaret kan vara verksamhetsutveckling och digitalisering, till exempel distanslösningar för vård i hemmet.

– Men, det handlar inte bara om teknik utan också om att förändra beteenden. Det finns i dag kulturer och strukturer inom sjukvården som gör att utvecklingen går för långsamt. Vi försöker driva förändring på flera plan, bland annat informera brett, jobba med ambassadörer och stötta ledare i förändringsarbetet.

– Siktet är inställt på framtidens sjukvård och visionen för e-hälsa 2025. Då ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter för att erbjuda människor god och jämlik hälsa och välfärd.

Ny digital arbetsplats

Förändringsledning i samverkan med teknik var också i fokus när Polarbröd under 2018 skapade en helt ny digital plattform för koncernens interna kommunikation, tjänster och verktyg. Kristin Simonsson, Polarbrödsgruppen, såg stora utmaningar när arbetet började:

– I början av 2018 var vi kvar i stenåldern digitalt med ett intranät som inte höll måttet, opålitlig intern information och personal som inte hade någon digital identitet på arbetsplatsen. Vi var tvungna att ta krafttag för att ändra på det och satte upp målen att effektivisera, förenkla och skapa delaktighet. Vi ville ha en levande och stark intern kommunikation som berör alla anställda.

– Vi utgick från önskade verksamhetseffekter, hade en tydlig metod och en effektkarta som viktiga stöd för utvecklingsarbetet. Vi kunde identifiera målgrupper, se mål, behov och lösningar. Vi följde hela tiden upp och utvärderade hur det gick med olika mätindikatorer, berättade Peter Jacobsson, Sogeti, som deltog i förändringsarbetet.

Ökat engagemang

I dag har anställda på Polarbröd ett helt nytt intranät och digitala samarbetsverktyg med åtkomst via mobiler och skärmar på arbetsplatserna. Kristin Simonsson kan nöjt konstatera att det blev ett lyft:

– Andelen medarbetare som tycker att information på intranätet är relevant har ökat från 18 till 90 procent på ett år. Vi har betydligt bättre förutsättningar, det underlättar arbetet i vardagen och skapar betydligt större engagemang internt hos oss. Men, det är också lätt att stirra blint på tekniklösningar, det handlar minst lika mycket om innehåll, organisation och förändrade arbetssätt.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag