Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Bilden visar delar av Universitetsstaden.

Europamöte i Umeå för energismarta lösningar

Umeå har varit värd för konferensen RUGGEDISED General Assembly, som samlade experter på innovativa energismarta lösningar för städer i Europa som vill utvecklas hållbart. Konferensen pågick mellan 6–8 mars.

Efter att Rotterdam och Glasgow stått som värdar för RUGGEDISED-projektets årliga konferens var det nu Umeås tur att arrangera General Assembly. Ett 80-tal deltagare från dessa tre Smart City Lighthouse-städer och de så kallade följestäderna (Brno, Gdansk, Parma) delade erfarenheter från städernas klimatsmarta lösningar som utvecklas inom RUGGEDISED. I Umeå fick deltagarna ta del av hur norra Sveriges största arbetsplatsområde Universitetsstaden framgångsrikt satsar på samverkan över gränser för att bli en livskraftig stadsdel.

Värdefulla utbyten

Under dagarna i Umeå har ett 70-tal deltagare arbetat, bland annat i workshops där de diskuterat olika tekniska lösningar och tagit del av varandras framsteg och snedsteg.

– Det har varit värdefullt att få utbyta erfarenheter med de andra städerna nu när vi utvecklar vår snabbväxande stadsdel Universitetsstaden. I Umeå ligger vi dessutom på många sätt i framkant när det gäller innovativa lösningar för att minska koldioxidutsläppen, så intresset för våra lösningar är stort ute i Europa, säger Carina Aschan, projektledare, RUGGEDISED.

100 % förnyelsebart

Programmet i Umeå öppnade på tisdag den 6 mars, med att Umeå universitets rektor Hans Adolfsson hälsade deltagarna välkomna. Dagen därpå fortsatte programmet på P5 i Väven med att Rotterdam och Glasgow delade med sig av sina erfarenheter och utmaningar inom bland annat ”Smart Grid”, ICT och E-mobilitet. Under eftermiddagen tog sedan Umeå med deltagarna på en rundtur i Umeå Smart City, Universitetsstaden. RUGGEDISED partners i Umeå berättade om och visade sina innovativa lösningar, som alla på olika sätt bidrar till att nå 100 % förnyelsebar energi i hela Universitetsstaden.

Smarta lösningar på campus

En av de många lösningar som utvecklas och testas på campusområdet är en installation av solceller på Fysiologihusets ena flygel. Energin som skapas kopplas till ett batterilager under huset. Batterier som sedan kan användas för att exempelvis ladda elcyklar och elbilar. En annan av de smarta lösningarna är ombyggnationen av busshållplatsen Universum, som byggs om till en smart busshållplats, en så kallad Bus Rapid Transit-station (BRT-station). De elbussar som stannar på hållplatsen kommer spara energi genom att mindre värme släpps ut när passagerare kliver av och på bussen.  

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag