Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Bilden visar en elbuss i Umeå.

Europas framtida transporter utgår från Umeå

Miljövänliga, inkluderande och effektiva transportsystemen som möter olika användarbehov. Det ska diskuteras under årets CIVITAS Forumkonferens 19–21 september i Umeå.

Konferensen samlar 100-tals politiker, statstjänstemän, akademiker och experter. Några av de framstående talarna är Lena Erixon, generaldirektör för Trafikverket; Maja Bakran Marcich, biträdande generaldirektör för rörlighet och transport (GD MOVE), Europeiska kommissionen; Stina Nilimaa Wickström, designchef för produktdesign, Volvo Group.

Spännande och insiktsfulla sessioner kommer att avhandla de mest brådskande mobilitetsämnena, bland annat multimodalitet (kombination av olika transportslag), mobilitet som tjänst, samverkande, e-mobilitet och smarta mobilitetslösningar.

Här är några programpunkter:

Take-up and transfer sessions: En ny sessionsmodell i år som gör det möjligt för deltagarna att få ta tag i och se de avancerade mobilitetsverktygen och metoderna i städerna. Ett engagerande format som låter deltagaren vara med och riktigt känna sig för.

Studiebesök: Umeå är en av Skandinaviens ledande förespråkare för hållbar stadsutveckling och mobilitet. Ett flertal studiebesök kommer att avslöja varför, inklusive guidning av stadens smarta universitetsområde och jämställd infrastruktur. Läs mer här.

CIVITAS Awards: CIVITAS-utmärkelserna visar Europas mest framåtblickande hållbara stadsmobilitetspolitik och åtgärder. Dessa kommer att ges ut på forumets andra kväll på Umeås kulturcentrum, Folkets Hus. Läs detaljerna här.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag