Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Fortsatt mycket stark tillväxt i Umeå

Umeås befolkningssiffror för första kvartalet 2016 visar på en mycket stark tillväxt. Aldrig sedan mitten av 1990-talet har årets första tre månader visat på ett sådant gott utfall, och Umeå har nu passerat 121 000 invånare.

Mönstret från motsvarande period under 2015, med ett högt flyttningsnetto, håller i sig men är ännu tydligare. Befolkningen ökade med 494 personer och den sista mars var vi 121 271 Umeåbor. Ökningen består av ett födelseöverskott på 136 personer och ett flyttningsöverskott på 338 personer.

Till detta kommer rättelser eller ”justeringar” av tidigare perioder på ytterligare 20 personer, vilket ger den sammanlagda ökningen.

Från övriga Sverige

Inflyttningen är marginellt lägre än i fjol, medan utflyttningen är den lägsta på många år. Umeå har överskott i flyttningsutbytet med både det egna länet, övriga län i Sverige och utlandet. Överskottet från övriga Sverige (+133) är något större än det från Västerbottens län (+124), vilket är mycket positivt.

Under kommande kvartal april–juni minskar antalet invånare i Umeå i vanlig ordning, eftersom vårterminsavslutningen vid universiteten alltid innebär en ökad utflyttning. Då kommer befolkningen att backa tillbaka under den nuvarande nivån för att senare under hösten på nytt passera 121 000 invånare.

Överskott från utlandet

Det går inte att uttala sig om helåret utifrån årets första kvartal, men ett stort överskott från utlandet är att vänta. Det beror på de många asylsökande flyktingar som befinner sig här och sannolikt kommer att få sitt uppehållstillstånd under året.

Mer information:

Annalena Löfgren
bitr planeringschef
Umeå kommun
090-16 12 42
070-342 76 77
mejl

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag