Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Bilden visar Från vänster Anna Axelsson, Umeå Smakfestival, Gustav Pettersson, Brännbollsyran, Gabriella Hed Vall, Visit Umeå och Peter Juneblad, Umeå kommun Näringsliv.

Från vänster Anna Axelsson, Umeå Smakfestival, Gustav Pettersson, Brännbollsyran, Gabriella Hed Vall, Visit Umeå och Peter Juneblad, Umeå kommun Näringsliv.

Hållbara upplevelser stärker Umeå

Eventstaden Umeå är het. Men 2019 räcker det inte att bara skapa lockande arrangemang, det ställs också stora krav på hållbarhet inom en mängd områden. Under Morgonpasset den 5 september presenterades bland annat två av de just nu klarast lysande exemplen från Umeå, Brännbollsyran och Umeå smakfestival.

- Evenemang gör oss alla lite större, de bidrar till livskvaliteten i Umeå, skapar stolthet och ger inkomster som gör staden starkare. Den positiva bild av Umeå som olika evenemang skapar, kan dessutom i det längre perspektivet bidra till att vi blir fler Umeåbor. Det är något som allt fler börjar förstå, säger Gabriella Hed Vall, Visit Umeå, som inledde Morgonpasset med att berätta om evenemangens betydelse för Umeå, men också om hur eventstaden ska växa och göra det på ett hållbart sätt tillsammans med olika arrangörer.

Gabriella Hed Vall berättar att Visit Umeå och Umeå kommun tillsammans med flera andra aktörer har inrättat Lotsnätverket, som med kort varsel ska kunna stödja arrangörer. Man har dessutom lanserat ett nytt verktyg som ska hjälpa arrangörer som vill planera och strukturera mer hållbara event.

- Målet med verksamheten är att de event som planeras ska få möjlighet att uppnå sin fulla potential, och skapa mervärde för deltagare beslutsfattare och samarbetspartners, säger Gabriella Hed Vall.

Lokala råvaror som smakar och känns gott i magen

Ett väldigt aktuellt exempel på ett event där hållbarhet är i fokus är Umeå smakfestival, som går av stapeln i Umeå den 5-8 september. Anna Axelson som är en av festivalens arrangörer anser att hållbarhet är viktigt för att mat och dryck både ska smaka gott och kännas bra i magen.

- Umeå smakfestival är till för oss som tycker om god mat och dryck. Vi vill att besökarna ska lämna festivalen inspirerade och med mer kunskap om betydelsen av att välja lokalt producerad mat. Vi ska dessutom ha trevligt på vägen, säger Anna Axelsson.

Hon berättar att Umeå smakfestival vill lyfta och gagna de som lever i Västerbotten och därför medverkar många lokala restauranger. Under festivalen serveras exempelvis bara kranvatten istället för vatten på flaska, plastartiklar är inte tillåtna och det går även att köpa begagnade glas att dricka ur. Avkastningen från glasförsäljningen går till välgörande ändamål. Vidare ska restaurangerna på festivalområdet erbjuda vegetariska måltider.

- Vi som arrangörer av Umeå smakfestival kan upplevas besvärliga som har den här typen av krav. Men vi måste vara lite besvärliga för att komma framåt när det gäller hållbarhet, säger Anna Axelsson.

Lockar många inresande

Ett annat event som uppmärksammades under Morgonpasset var Brännbollsyran, som är Umeås största årligen återkommande arrangemang och dessutom Sveriges femte största festival. 2019 hade Brännbollsyran 44 500 dagsbesökare, 3 000 spelare fördelat på 282 lag, 1200 campare och 15 000 besökare till brännbollscupen. Av besökarna är 58 procent inresande, 10 procent kommer från Stockholm och söderut. 2 procent av besökarna kommer från andra länder.

Gustav Pettersson vid Brännbollsyran berättar att utvecklingen har varit enorm sedan starten 2012. Från det ursprungliga hobbyprojektet omsätter Brännbollsyran nu 35 miljoner kronor per år och genererar 74,4 miljoner i turistekonomisk omsättning.

- Det här har varit en lång resa. De som är lite äldre minns en brännbollscup med 250 lag och en spontan fest på Fysikgränd. Antalet medverkande lag i brännbollscupen har bara blivit något större, publiken under cupen har dock mångfaldigats och Brännbollsyran under festivallördagen 2019 uppgick till hela 17 500 besökare, säger Gustav Pettersson.

Brännbollsyran vill mer

Även om Brännbollsyran har haft en enorm utveckling de senaste åren, så vill man göra mer, inte minst med fokus på hållbarhet. Gustav Pettersson berättar att man bland annat har infört hållbarhetsdetektiver där organisationen Live Green har granskat Brännbollsyran ur hållbarhetssynpunkt. Brännbollsyran samarbetade även med Amnesty International och Sea Sheppard. Vidare får deltagare i projektet Vän i Umeå, som riktas mot nyanlända, spela gratis i brännbollscupen.

Gustav Pettersson lyfter även problematiken med sexuella trakasserier vid festivaler som något man tar på stort allvar. Därför har man arbetat med ett koncept som heter Dare to Care, som utbildar festivalbesökare och personal i hållbara sexuella möten.

- Under Brännbollsyran 2019 rapporterades om ett fall av våldtäkt. Ett fall är ett fall för mycket och därför fördjupar vi nu samarbetet med RFSU och tar tillsammans med en systerfestival fram ett specialanpassat koncept för att förhindra den här typen av händelser, säger Gustav Pettersson.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag