Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Bilden visar bron över till stadsdelen Teg i Umeå. En av de områden där Umeå kommer växa framöver.

Här växer Umeå

Har det inte byggts färdigt i Umeå snart, kanske någon undrar. Nej, en stadigt växande befolkning innebär att Umeå och hela kommunen måste fortsätta att utvecklas. Det behövs bland annat nya bostäder, infrastruktur och service, ytor för handel och företagande. Morgonpasset torsdag 2 maj gav en bild av hur Umeå ska växa till en stad med 200 000 invånare.

Malin Lagervall, planeringschef, Umeå kommun, berättade om kommunens planeringsarbete i stora drag, med utgångspunkt från den nya översiktsplanen och med fokus på några särskilt aktuella delar.

– Vi har inte byggt färdigt på långa vägar, det händer väldigt mycket och det kommer att fortsätta. Folk vill bo i Umeå och vi växer oavsett om vi har ett tillväxtmål eller inte. Människor som kommer hit bidrar med mångfald, nya idéer och arbetskraft. Ett större utbud är bra för hela kommunen, men för att Umeå ska fortsätta vara attraktivt krävs det att vi fyller behoven, investerar i bostäder och lokaler, skolor, äldreboenden, gator och parker och bra samhällsservice i övrigt.

Planering för hållbar tillväxt

Umeås översiktsplan från 2018 beskriver långsiktigt hur mark och vatten ska användas, den innehåller strategier för hållbar tillväxt och planer för bebyggelse och trafik. Planen består av flera delar, fördjupningar för olika områden, det är effektivt och gör den lätt ändra om det behövs.

Tre fördjupade planer i fokus:

 • I 20-området: Ny stadsdel med uppåt 20 000 nya bostäder på lång sikt, Sandbäcken – nytt område för handel, nya trafiklösningar längs Norra länken
 • Sävar: Nya attraktiva bostadsområden för 4 000–6 000 nya Sävarbor och fortsatt utveckling av näringslivet i samband med Norrbotniabanan, utvecklat rekreationsstråk kring Sävarån
 • Innanför ringen: Omvandling av område nära centrum – Teg, regementsområdet, gamla godsbangården, många nya bostäder, kontor och lokaler för handel, kommunen övertar vägarna från staten 2021

Planeringsarbete är komplext och tar tid, Umeå ska växa hållbart och det finns många behov att ta hänsyn till, menar Malin Lagervall.

– Vi måste tänka efter och planera noga, det vi gör nu får effekter långt fram i tiden och vi måste skapa bra förutsättningar för framtida tillväxt på rätt sätt. Och det handlar om hela kommunen, att bygga stad ger ringar på vattnet och effekter även på landsbygden.

60 olika tillväxtområden

Nästa steg i planeringen är detaljplaner för olika tillväxtområden, områden där Umeå framför allt ska växa i framtiden. Helen Nilsson, mark- och exploateringschef i kommunen, berättade om några av de 60 olika områden som just nu planeras och kommer att utvecklas i en snar framtid:

 • Tomtebogård: 1 000 bostäder, förskolor, gruppboenden
 • Västteg: bostäder, vård- och omsorgsboenden, gruppboende
 • Tomtebo strand: 3 000 bostäder, skolor och förskolor, handel och kontor, hållbar stadsdel i samarbete med byggföretag, ska ge kunskap att använda i andra projekt
 • Guldskrinet (gamla badhuset): 400 bostäder, förskola
 • Olofsdal: bostäder
 • Norra Ön: 2 500–3 000 bostäder, fyra nya broar, kräver mycket infrastruktur
 • Tomtebo-Carlshem: skola och idrottsanläggning, förlängning av Malmvägen
 • Klockarbäcken: Komatsu bygger ny anläggning, andra företag väntas följa, mark för handel, livsmedelsbutik
 • Östra Ersboda: stort område för industri österut, lämpligt för logistikföretag
 • Sandbäcken (vid Ersbodarondellen): område för handel
 • Lövösundet, Holmsund: stort område för industri, beredskap för stor företagsetablering

– Vi köper upp mark, säljer till dem som vill bygga och omsätter visioner och planer till verklighet. Det handlar om tusentals bostäder och massvis med industrimark. Trycket är stort hela vägen, från villaägare, till byggföretag som vill bygga flerbostadshus och andra lokaler.

Bilden visar talarna från Morgonpasset 2 maj.

Björn Berg, Helen Nilsson, Göran Fonzén och Malin Lagervall talade under Morgonpasset 2 maj. Foto: Liv Öberg.

Fastighetsägare i samarbete

Diös är en stor fastighetsägare med fokus på Norrland och ett av många företag som bidrar till att utveckla Umeå. Göran Fonzén, Diös, berättade bland annat om det nya hotellet i kvarteret Magne och andra spännande projekt på gång.

– Vi har planer på att bygga omkring 80 000 kvadratmeter inom fem år. Många fastighetsägare samarbetar med kommunen och varandra för att utveckla stadskärnan. Det är roligt att verka i en stad med tillväxt! Risken att satsa fel är betydligt mindre när vi väljer att investera i en stad med tillväxt och tillväxten i Umeå saknar motstycke i Norrland.

Kvarteret Magne, intill Thulehuset, är plats för ett blivande stort hotell med 270 rum, konferensanläggning för 500 personer och en takterass mot älven. När hotellet är klart kommer det att finnas uppåt 2 000 hotellrum i Umeå, och det är inte för mycket, menar både Diös och Visit Umeå. Hotellet beräknas stå klart 2022.

Några andra projekt i centrum som Diös arbetar med är kvarteret Vale (gamla postgången), ett åttiotal lägenheter, handel och kontor; kvarteret Saga (bredvid Sagagallerian) och kvarteret Skvadronen (mellan Ridvägen och Västra Esplanaden), som båda ska bebyggas med bostäder och kontor.

Så, nej det är inte färdigbyggt i Umeå än!

Mer information:

Läs mer om kommunens översiktsplan: www.umea.se/opl

Läs mer om detaljplaner på gång: www.umea.se/detaljplanering

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag