Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Bilden visar talarna under Morgonpasset den 29 maj.

Strategier för en hållbar affär var tema för Morgonpasset 29 maj. Eva Lund,Tomas Gustafsson, Lise-Lotte Appelgren, Johanna Hallin och Anna Gemzell var morgonens talare. FOTO: ELISABETH LIND

Hur bygger vi gröna företag?

Kan tillväxt och hållbar utveckling komplettera varandra? Hur hittar vi strategier för hållbara affärsidéer? Vad efterfrågar medvetna konsumenter? Morgonpasset 29 maj undersökte förutsättningar för grönt företagande med utgångspunkt från aktuell forskning och goda exempel.

Hur stor är egentligen Umeås klimatpåverkan? Anna Gemzell, projektledare för ”Den koldioxidsnåla platsen”, Umeå kommun, kunde ge ett svar med hjälp av en konsumtionsvaneundersökning som projektet har genomfört i Umeå:

– Umeåborna släpper ut ungefär 9,8 ton koldioxid per person och år. Det är lite vanskligt att jämföra, men det är något högre än Sverigesnittet. Hög inkomst ger större klimatavtryck och landsbygdsbor har ett lägre avtryck än stadsbor. Resor spelar stor roll, 3 ton av utsläppen orsakas av flyget och 1,5 ton av biltrafik.

Välja hållbart ska vara enkelt

Den koldioxidsnåla platsen ska göra det enklare för Umeåborna att göra hållbara val i vardagen och minska klimatpåverkan. Det handlar om att skapa klimatsmarta livsstilar, hitta nya sätt att arbeta med klimatfrågor och dela erfarenheter och kunskap. Undersökningen är en del av projektet.

– De stora utmaningarna är framför allt resor och transporter, men också konsumtion av kött, matsvinn, energianvändning och inköp av möbler och kläder. Vi vill göra folk medvetna och kommunen är en viktig aktör och möjliggörare, sedan handlar det om vad vi som individer väljer.

– Men, det finns också en vilja att förändra, Umeåborna vill ställa om, särskilt yngre människor. Många vill resa på andra sätt, äta mer vegetariskt och handla begagnat. Det öppnar möjligheter för ”slow business”, en möjlighet att göra affärer och tjäna pengar på hållbarhet, säger Anna.

Index lyfter goda exempel

Näringslivet spelar stor roll för omställning till en hållbar framtid, men det kan vara en utmaning för företag att veta hur det ska gå till i praktiken. Det räcker inte att sopsortera, flyga mindre och skriva ut på återvunnet papper, det måste till en helhetssyn, menar Johanna Hallin, Inter Business, som berättade om Inter Business Index:

– Vi behöver ett nytt integrerat perspektiv på företagande; vad skapar värde på ett hållbart sätt och hur kan företag kan nå dit? Inter business har för andra året gjort en omfattande undersökning, bland annat byggd på hur investerare bedömer företag som helhet. Resultatet är ett index som visar hur väl ett företag lyckas i arbete för hållbarhet.

Johanna lyfter fram fyra viktiga nyckelförmågor för framgångsrik hållbarhetsarbete som ligger till grund för undersökningen. För företag handlar det om:

  • Tydligt syfte: Vilka värden skapar företaget i ett större perspektiv? Värde för alla som berörs, inte bara för ägarna, det är en ledstjärna för allt värdeskapande.
  • Klargöra företagets plats i systemet: Hur är företaget kopplat till, påverkar och påverkas av andra företag, resurser, lagar, människor, växter, djur, planeten och dess ekosystem?
  • Visa förståelse och empati: Hur agerar och interagerar företaget med andra parter, människor och levande varelser?
  • Förmåga till transformation: Hur klarar företaget förändring? Finns förmåga till innovation, lärande och anpassning?

– Det är ett ramverk att förhålla sig till för att skapa hållbar utveckling. När vi behärskar dessa förmågor har vi möjlighet att leva hållbart och uthålligt och det gäller också företag, säger Johanna.

Vilka företag har då lyckats bäst? Inter Business Index 2018/2019 rankar de 50 största företagen i Sverige och poängsätter deras förmåga utifrån ramverket. Lantmännen är bäst i klassen följt av Stora Enso, Telia, Ica och Länsförsäkringar.

– Vi vill sätta en ny standard och lyfta fram företag som har tagit sitt hållbarhetsarbete till nästa nivå. Tillsammans är de bra exempel på företag som leder och driver utvecklingen mot en hållbar framtid, säger Johanna Hallin.

Syftesplattform visar riktning

Teknikhuset i Umeå är ett lokalt teknikkonsultbolag som är inne på samma linje, att se helheten och låta hållbarhet vara en central del i företagets strategi och arbete. Lise-Lotte Appelgren och Eva Lund berättade:

– Vi är bra på att hjälpa våra kunder, att vara en brygga mellan kundens vardag och det digitala samhället, men vad vill vi själva uppnå med det vi gör? För att svara på det har vi skapat en syftesplattform som ger oss riktning och skapar långsiktighet, en kompass när vi tar beslut och diskuterar företagets framtid.

– Framtiden kräver ett samhälle som bärs av starka och hållbara affärsmodeller. Vi åstadkommer det genom att hela tiden öka vår kunskap i branschen och erbjuda digitala lösningar så att kunderna kan möta en ständigt föränderlig verklighet med smarta och hållbara lösningar. På så sätt hjälper vi dem att ställa om och skapa värde för alla i flera led.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag