Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Bilden visar Rådhuset i Umeå.

Idel svarta siffror för Umeå

Befolkningen växer kraftigt, det byggs många bostäder och jobben blir bara fler och fler i ett välmående näringsliv. Framgångssagan Umeå var temat på Morgonpasset den 1 februari.

Inledde gjorde Daniel Levisson, statistiker vid Umeå kommun. Han kunde berätta att Umeå preliminärt fick 2 163 fler kommuninvånare under 2017. Födelsenettot var 642, och inflyttningen inom länet stod för 452 personer. 78 personer flyttade in från ett annat län och 991 från ett annat land.

– Det är tredje året i rad som det är ett plusnetto jämfört med andra län. Det är ganska ovanligt, för under många år var resultatet negativt. 2017 var inte ett rekordår, men det är ett väldigt bra resultat.

Lika många bostäder i år

Under samma år byggdes det nästan 1 000 nya bostäder, fördelat på 700 hyresrätter, 100 bostadsrätter, 150 småhus och 30 ombyggnationer. Det skedde bland annat på Sandåkern, Bäckbacka, Tvistevägen och Tavleliden.

– Vi vet också ganska mycket om vad som kommer att byggas. Bedömningen är att det blir ungefär lika många nya bostäder 2018.

Vad gäller arbetsmarknaden är handeln den starkast växande branschen. Totalt tillkom 233 arbetsplatser och 1 087 anställda på Umeås arbetsmarknad under året.

Många företag i ”bra-hörnet”

Håkan Wolgast, senior analyst vid Bisnode, tog över med en både informativ och underhållande presentation av företagets kartläggning av Umeås näringsliv. Den bygger på förädlingsvärdet hos ortens aktiebolag. I presentationen representerades de av bollar som placerats in i ett diagram. Påfallande många av Umeåföretagen återfinns i ”bra-hörnet” uppe till höger, de har med andra ord både god konkurrenskraft och tillväxt.

Tillväxten i förädlingsvärdet 2011–2016 var 32 % (31 % i landet).

– Då ska man komma ihåg att Stockholm och Göteborg är otroliga tillväxtmotorer.

Nära idealet

Umeå var också bättre än genomsnittet gällande ökning av antalet anställda och tillväxt i antalet företag.

– Det är fantastiskt bra! Så en stor applåd för Umeå, egentligen är det bara Uppsala som slår er.

De största branscherna i antalet anställda är Detaljhandel och Bygg. Håkan Wolgast beskrev att fördelningen mellan olika segment i en modern (storstads)kommun bör vara en tredjedel vardera av Företagsstöd, Ortstjänster och Tillverkande. Umeå är bara några procentenheter från detta ideal.

– Det är magiskt. Egentligen borde man frysa dagens Umeå, men ni växer ju så det knakar.

Tillväxt i IT/Telekom

Flest jobb skapas i Företagstjänster, Detaljhandel och Bygg, vilket Wolgast tycker ”känns jättebra”.

Den bransch som växer snabbast i antal anställda är Fastighet och Företagstjänster, medan Verkstad och Media minskar. IT/Telekom ökade långt mer än i landet i stort.

– Ni har en enorm tillväxt i den branschen.

Efter föredraget svarade Håkan Wolgast bland annat på frågan om han har någon rekommendation:

– Jag blev väldigt glad av de här siffrorna, men frågan är om ni kommer att ha tillräckligt mycket arbetskraft. Ni måste jaga människor.

Mer information:

Affärsliv24 sänder från Morgonpasset och gör det också möjligt för dig att titta i efterhand.

Se Morgonpasset i sin helhet.

Se intervju med Håkan Wolgast, Bisnode.

Se intervju med Torbjörn Wennebro, driver gården Helenborg.

Se intervju med Mikael Nensén, AIT

Se intervju med Anna-Carin Dahlberg, White arkitekter.

Se intervju med Niklas Tiger, Hi5

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag