Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Inkubator som främjar livsmöjligheter

Umeå Biotech Incubator (UBI) hjälper forskare att kommersialisera sina innovationer inom life science och har utsetts till en av Sveriges excellenta inkubatorer. Vid vårens sista Morgonpass den 2 juni berättade vd Jennie Ekbeck om UBI:s verksamhet.

Life science kan sägas vara utveckling av sådant som skapar livsmöjligheter. Jennie Ekbeck nämnde att det finns 30 000 kända sjukdomar i världen men behandling till enbart 10 000 av dem.

Hon beskrev UBI:s styrkor genom att beskriva sina egna misstag som nyutexaminerad biomedicinare. Första rubriken var ”Kundens behov”.

– Jag jobbade med probiotika, alltså nyttiga bakterier, och vårt företag gjorde en nässpray för barn. Den var lätt att tillverka men krånglig att hantera och måste förvaras i kylskåp. Det var inte en kundvänlig produkt.

Koll på regelverk

Jennie Ekbeck betonar också vikten av produktutveckling, regelverk och affärutveckling.

– Om man inte har koll på detta, finns risken att man lägger ner mycket pengar på något som sedan inte blir godkänt.

För det tredje är det viktigt med nätverk, bland annat för att inte fatta beslut på otillräcklig information. Slutligen gäller det också att bli ifrågasatt på ett konstruktivt sätt.

– Det man gör måste betraktas ”360 grader”, för att man ska se om det verkligen funkar.

Omedveten okunskap

Kunderna i branschen är många. Investerare, läkemedelsbolag, vårdgivare, patienter; alla i kedjan måste tillfredsställas.

– Det är en bransch där man inte kan gå från ax till limpa själv.

Andra faktorer är den långa utvecklingstiden för produkten, och att företaget är internationellt från första dagen. Forskaren måste också förhålla sig till såväl medveten kunskap som medveten okunskap och omedveten okunskap.

– Den som inte tar tag i de två sistnämnda baserar sina strategier på det man tror. Vår roll är att ställa frågor, så att okunskap blir till kunskap.

Framstående forskning

Vid Umeå universitet finns grogrunden för de idéer som kommer till UBI. Jennie Ekbeck framhåller att lärosätet är excellent inom infektioner, sjukdomar i nervsystemet, ämnesomsättningssjukdomar, cancer och medicinteknik. Några kriterier för att bli antagen till UBI är att det finnas tekniska data som backar upp innovationen, den ska vara patentbar och det ska finnas ett verifierat behov. Under processen kan forskarna bli erbjudna en aktivitetsplan.

– Vi delar inte ut pengar utan istället aktiviteter, som kan vara att träffa investerare och kunder.

Efter hela processen finns ett erbjudande om en accelerator-fas på 1–2 år.

– Tanken är att ha någon att bolla med. Det finns inga pengar i fasen, däremot ett mentorskap.

Inga ägarandelar

UBI kan beskrivas som ”Triangeln”, var hörn är industriell kompetens, infrastruktur (labbutrustning) och finansiering. Jennie Ekbeck betonar att UBI inte tar ägarandelar.

– Det är viktigt. Vi ska uppfattas som neutrala gentemot andra aktörer, och vårt rykte är väldigt viktigt. Men om företagen lyckas, ska de betala tillbaka värdet av det de fått. Det bidrar också till att kvalitetssäkra tjänsterna.

En annan framgångsfaktor enligt vd-n är att idéerna initialt drivs som projekt.

– Anledningen är att det är lättare att stänga projekt än bolag. Vi vill dessutom att man ska fokusera på sin idé och inte sådant som hur administrationen ska formas eller hur logga och hemsida ska se ut.

Innovationsängel

Jennie Ekbeck har blivit utsedd till Årets innovationsängel i Sverige av VINNOVA och tidningen Veckans affärer. Utmärkelsen delas ut till någon som utvecklat innovationssverige.

– Vi gav förslag på vad staten kan bidra med, och mycket av den rapporten kom med i en utredning och senare i förslag från regeringen. Det var en av anledningarna till utnämningen.

Familjen Erling Persson Stiftelse har bidragit med en stor del av finansieringen av UBI, men det finns även andra källor. Under 2015 var det totala riskkapitalet 14,4 milj kr, vilket är närmare 10 milj kr mer än under 2014.

Mer information:

Affärsliv24.se sände live från Morgonpasset och här kan du se hela sändningen och andra klipp i efterhand.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag