Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Bilden visar två personer som tittar på kläder i en butik.

Kommunen riktar om stöd till handeln i Umeå

Umeå kommun medfinansierar projektet Upplevelsebaserade näringar – en kraftsamling för framtidens entreprenörer inom handeln i Umeåregionen. Syftet är att stödja omställning av branschen när allt mer handel genomförs via internet, men också för att möta handelns utmaningar i samband med coronapandemin.

– Redan innan pandemiutbrottet ställdes krav på omställning av handeln i takt med globaliseringen och att en ökande andel affärer genomförs via internet. Nu kommer nästa slag mot handeln genom pandemin Covid-19. I den uppkomna situationen är det viktigt att kommunen medverkar och stödjer handelns utvecklings- och omställningsarbete, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Satsningen på framtidens handel fortsätter

I februari 2020 beviljade Umeå kommun 983 333 kr till projektet De kreativa och konstnärliga upplevelsenäringarna, som planerades av eXpression Umeå. Projektet blir dock inte av på grund av avslag för finansiering från andra parter.

eXpression Umeå ansöker nu om att få behålla beviljade medel från Umeå kommun för att möjliggöra en del av projektet acceleratorprogrammet Future Retail Lab och göra en fortsatt satsning på den hårt utsatta handelsbranschen i Umeå.

Med anledning av detta beslutar kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott att bevilja satsningen 510 000 kronor under 2020, samt reservera 475 000 kronor till projektet för 2021.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag